Palm offisielt delt i to

PDA-produsenten Palm er oppdelt i to uavhengige selskaper, PalmOne og PalmSource.

PDA-produsenten Palm er oppdelt i to uavhengige selskaper, PalmOne og PalmSource.

Omstokkingen av verdiene i Palm ble varslet for halvannet år siden, men ble utsatt på grunn av sviktende omsetning. I juni i år ble det bekreftet at oppsplittingen skulle fullføres i høst, straks etter at Palm formelt overtok sin tidligere konkurrent Handspring.

    Les også:

Splittingen innebærer at Handspring og maskinvaredelen av Palm inngår i maskinvareselskapet PalmOne, mens operativsystem og all annen programvareutvikling inngår i PalmSource. Selskapene gjøres uavhengige av hverandre, og begge er notert på Nasdaq-børsen. Alle Palms aksjer i PalmSource fordeles blant Palms nåværende aksjonærer.

PalmOne får tre hovedtyper PDA-er i assortimentet: Tungsten for profesjonelle brukere, Zire for forbrukermarkedet, og den kombinerte PDA-mobiltelefonen Treo som tidligere var Handsprings juvel.

PalmSource får PalmOne som overlegent viktigste kunde.

Til toppen