Palm oppdaterer Palm Desktop og HotSync

Problemer som har fått enkelte til nesten å stressteste Palmen ved å kaste den i veggen løses av Palms nye oppdatering.

Problemer som har fått enkelte til nesten å stressteste Palmen ved å kaste den i veggen løses av Palms nye oppdatering.

Palms HotSync-program introduserte noen interessante feil i Windows Millennium, og Windows 2000 lagde noen uventede problemer for brukere av infrarød kommunikasjon. Begge disse problemene var digitoday raske til å oppdage, og Windows Millennium-problemet hadde ikke Palm engang hørt om da vi opplyste dem om det. Dårlig testing kan man kanskje si, men nå er det i hvertfall en løsning på det. Det eneste kritiske problemet var det som kom med Windows Millennium (ME), og her har de vært kjapt ute med å fikse.

Problemene denne oppdateringen løser er det kjente infrarød-problemet under Windows 2000. Her endret Microsoft måten operativsystemet kommuniserte på, og dette skapte problemer. Enkelte programmer løste dette, men for de som ikke hadde annet enn standard-pakken betydde det at de måtte bruke kabel. Det andre Windows 2000-problemet gjaldt kun for eldre versjoner av HotSync, og berørte ikke de brukerne som holdt seg oppdatert på det området.

Det mest seriøse problemet var for brukere av Windows Millennium. Her kunne hele systemet fryse hvis HotSync var startet og krybben var koblet til maskinen. digitoday opplyste Palm om problemet allerede for en måned siden, men da kjente de ikke til problemstillingen. Nå skal problemet imidlertid være løst, og man skal trygt kunne bruke Palmen sin sammen med Microsofts operativsystemer.

Hvis problemene ikke løses helt av å installere denne oppdateringen kan det være kjekt å nevne at Palm, selv om de ikke har opplyst om dette til sine brukere, har en feilretting til - i form av en liten maskinvare-klump som løser et annet problem, nemlig en kortslutning mellom et par pinner på krybben. Dette gjorde at enkelte nyere maskiner rett og slett ikke ville starte Windows. Så fort driverne for serie-porten var lastet ville maskinen fryse og nekte å starte før krybben var fjernet. Dette ordnes ved å kontakte Palm og få tilsendt en gratis overgang som isolerer feilen.

Til toppen