Palm vil nå bedriftene gjennom BEA og IBM

Palm har gjort avtaler som planter deres nye overføringsteknologi Reliable Transport i to av verdens mest utbredte applikasjonsservere.

Reliable Transport (RT) er betegnelsen på en ny type infrastrukturteknologi fra Palm. Hensikten er at utveksling av XML-data mellom Palm-drevne hånd-PC-er foregår så sikkert og så pålitelig som mulig, gjerne over trådløse forbindelser. RT innebærer programvarekomponenter både i hånd-PC-en og på serversiden.

RT bygger på teknologi som Palm skaffet gjennom oppkjøpet av selskapet ThinAirApps i desember i fjor. Før oppkjøpet inngikk ThinAirApps i utviklingsarbeid internt i Palm, der det blant annet ble laget løsninger der ansatte brukte trådløse Palm-klienter til å lese e-post og få tilgang til andre funksjoner levert gjennom Microsoft Outlook. Meldingene hittil tyder på at RT knyttes til selve Palm-maskineriet, og ikke til operativsystemet PalmOS som er lisensiert til Palms konkurrenter.

Avtalene med IBM (offentliggjort 22. juli) og BEA (offentliggjort i går), sikrer at RT integreres i disse leverandørenes applikasjonstjenere, henholdsvis WebSphere og WebLogic, og relaterte utviklingsverktøy. Bedrifter som bygger sin infrastruktur på disse produktene, får følgelig greie verktøy å arbeide med hvis de vil utstyre medarbeidere med Palm-klienter for å nå ulike interne tjenester.

Avtalene innebærer også for at Palm-klienter kan inngå i webtjenestebaserte løsninger både internt og eksternt. Man kan følgelig forestille seg for eksempel målrettede tjenester mot kunder som beveger seg inn i en IP-sone med sin WiFi-kommuniserende Palm.

Det er ikke opplyst noe om de finansielle vilkårene for disse avtalene. Det som er klart, er at de er flerårige og ikke-eksklusive, og at de utgjør et springbrett for Palm til å nå bedriftsmarkedet. Palm har supplert dem med to mindre avtaler, den ene med CRM-leverandøren Siebel, den andre mot den amerikanske helsesystemleverandøren McKesson. BEA-avtalen skal være den mest utviklerorienterte av de fire. Fordi IBM har en tilsvarende ordning med PocketPC som med RT, kan BEA-avtalen betraktes som viktigst for Palm.

I pressemeldingen om BEA-avtalen forklarer Palm at denne avtalen uttrykker en strategi for å bringe webtjenester til Palm-hånd-PC-er, og at det selv vil bidra til å tilføye WebLogic-utviklingsmiljøet de nødvendige verktøyene for å forholde seg effektivt til hånd-PC-er.

Til toppen