Panama gir web til alle småskjerm-formater

WAP-standarden tilbyr web til nye mobiltelefoner som Nokia 7110 (bildet). Kravet er at nettstedets html-kode må omdannes til WAP-formatet wml. Panama-prosjektet til Oracle gjør dette på direkten, og tilbyr samme oversettelse i sanntid til og fra Palm html og andre mobile småskjerm-formater.

WAP-standarden tilbyr web til nye mobiltelefoner som Nokia 7110 (bildet). Kravet er at nettstedets html-kode må omdannes til WAP-formatet wml. Panama-prosjektet til Oracle gjør dette på direkten, og tilbyr samme oversettelse i sanntid til og fra Palm html og andre mobile småskjerm-formater.

WAP står for Wireless Application Protocol. Hensikten med denne protokollen er å tilby en standard for digitale tjenester til trådløse apparater, særlig mobiltelefoner. Protokollen er forenlig med Internet Protocol (IP), og tanken er at WAP skal gjøre en mobiltelefon til en Internett-terminal.

Problemet med dette er åpenbart. I overskuelig framtid vil mobiltelefoner flest ha svært små og monokrome skjermer, der man ikke kan boltre seg i verken farger eller grafikk. En nettleser som skal integreres i en mobiltelefon må dessuten være svært kompakt. For å ordne dette er det laget et eget markeringsspråk - wml - for å formidle web til mobiltelefoner. WAP formidler wml over wtp på samme måte som IP formidler html over http. WAP er blitt en de facto standard, med støtte fra databransjen (Acer, Fujitsu, IBM, Hewlett-Packard, Intel, NEC, Oracle, Toshiba, Unisys osv), televerk (AT&T, France Telecom, Sprint, Telenor, Telia osv), telekom-leverandører (Alcatel, Nortel, Qualcomm, Siemens osv) mobiltelefonprodusenter (Ericsson, Motorola, Nokia osv) og andre aktører.

Om WAP er løsningen, stilles nettsteder som vil tilby WAP-baserte tjenester overfor en ny utfordring. Dagens applikasjonstjener som sørger for at interaktiviteten fungerer og at kunden får både informasjon og andre tjenester, må utvides slik at informasjonen og tjenestene også kan leveres under WAP. Det bør helst være de samme tjenestene, som følgelig også må oppdateres i samme tempo.

En egen applikasjonstjener for å servere WAP, som skrives om i samme tempo som applikasjonstjeneren for standard http, er en mulig, men tungvint løsning.

Oracles Project Panama tar sikte på å automatisere tilpasningsprosessen, ikke ved å tilby en automatisk generering av en WAP-applikasjonstjener, men ved å legge et lag oppå den vanlige applikasjonstjeneren. Dette laget oversetter informasjonen automatisk i det den sendes og mottas. Det åpner for løsninger der tilbydere av Internett-tjenester kan tilby en WAP-løsning til innholds- og tjenesteleverandører, uten at disse behøver å gjøre spesielle tilpasninger på sine sider.

- Panama lar deg tilby dine tjenester til ulike typer terminaler, sier Harald Løvvik i Oracle Norge.

- Når du setter opp Panama, spesifiserer du hvilke oversettelser du trenger. Det betyr at du kan tilby nettstedet ditt, ikke bare til mobiltelefoner med WAP, men også til for eksempel brukere av apparater som Nokia Communicator (bygger på SMS og leser ikke html men ttml) og Palm (bygger på en protokoll kalt CDPD og nytter en egen Palm-html). Panama kan karakteriseres som en generell teknologi for portaler.

Panama ble demonstrert på CeBIT-messen i Hannover 20. mars. Utviklingen foregår i Sverige, i nært samarbeid med Telia som vil bli systemets første kunde. I løpet av annet halvår vil systemet tilbys andre nettoperatører, samt Internett-tilbydere og innholdsleverandører.

- Det er et interessant punkt at Panama utvikles og prøves ut i Norden. Oracle setter nå opp et eget forskningssenter i Sverige for å arbeide med trådløs teknologi. Det er et viktig poeng at for første gang dras IT-verden avgårde av Europa og Norden.

Mer bakgrunnsstoff om Panama er tilgjengelig på nettstedet til Oracle. Den fremste informasjonskilden til WAP er nettstedet til WAP Forum. Mer om Nokia 7110 og WAP kan leses hos Nokia, og hos Unwired Planet som er medlem av WAP Forum og har levert nettleseren til Nokia 7110. Se lenkene nedenfor eller i høyre marg.

Til toppen