JUSS OG SAMFUNN

Panelmåling: - SOL klart større enn VG

VG er slett ikke landets største nettsted. Akersgata-tabloiden kommer bare på en sjetteplass i Nielsen/NetRatings første panelmåling, som toppes suverent av SOL.

Resultatene fra Nielsen/NetRatings første panelbaserte Internett-målinger er nå klare, og for første gang kan det presenteres likeverdige målinger for hele Norden basert på Internett-paneler bestående av privatpersoner fra alle de tre landene.

Ifølge Nielsen/NetRatings-rapporten surfet seks millioner mennesker i Norden hjemmefra i juli. Alt i alt er det imidlertid elleve millioner som har Internett-tilgang, hvilket betyr at 57 prosent av alle med nettilgang faktisk benyttet seg av den i måleperioden. Tilsvarende tall for USA er 61 prosent.

Internettet ble brukt mer enn fem timer i gjennomsnitt, men det er fremdeles lang vei opp til ni timer og 40 minutter som er den tiden amerikanerne benytter på Internett hver måned.

I Norge hadde sol.no, som er det desidert største nettstedet, en nettodekning på 760.000 personer. Hver av dem brukte 34 minutter hos sol.no i måleperioden. Det fremgår også av resultatene at de nordiske Internett-brukerne som surfer hjemmefra besøker flere forskjellige hjemmesider - nærmere bestemt 16 per måned, mot gjennomnsittlig 10 i USA.

- De nordiske brukerne gikk i gjennomsnitt 12 ganger inn på nettet i juli mot amerikanernes 18, og de brukte fem timer og 13 minutter på månedsbasis mot ni timer og 40 minutter i USA. Dette tilsvarer et gjennomsnitt per besøk på 26 minutter blant de nordiske brukerne. Det tilsvarende tallet i USA er 31 minutter, sier Arne Isaksen, salgs- og markedsdirektør for ACNielsen eRatings.com i Norge.

- Nøkkelen her er at de nordiske brukerne i gjennomsnitt så 45 sider, mens amerikanerne så 38 sider per besøk. Forklaringen på det er raskere Internett-forbindelser, for eksempel med ISDN eller DSL, i de nordiske landene, forklarer Isaksen.

Topp fem i Norge: Resultatene for juli viser at sol.no er den desidert ledende norske portalen med 760.597 forskjellig besøkende. En god nummer to i måneden er startsiden.no med 470.861 unike besøk, fulgt av msn.com med 468.465, microsoft.com med 385.955 og online.no med 369.949.

- Først på de neste fem plassene kommer de "tradisjonelle" nettavisene, sier Isaksen til digitoday.no. Han vil ikke si noe om hvordan tallene er for den

enkelte nettavis, men bekrefter overfor digitoday.no at "VG er klart størst av disse" - det vil si på en sjetteplass.

Nielsen/NetRatings-undersøkelsen bekrefter også tidligere undersøkelser om at svenskene scorer høyt i utbredelse av Internett-aksess. 4,6 millioner av Sveriges befolkning hadde i juli Internett-tilgang hjemmefra, mens 2,4 millioner dansker, 2,2 millioner nordmenn og vel 900.000 finner hadde privat nettilgang.

Til sammen utgjør de norske landene 6,3 millioner brukere og 11 millioner med tilgang til Internett. Dette bringer det samlede Norden på nivå med England, i hvert fall hvis en sammenlikner tallene for de som surfer aktivt. Tilsvarende tall for USA er 88 millioner aktive brukere av en samlet populasjon på 144 millioner med Internett-tilgang hjemmefra.

- Mens lokale portaler har en sterk posisjon i Danmark, Norge og Finland, er microsofts msn.com det ledende domenet i Sverige. msn.com er dessuten nummer to i Finland og nummer tre både i Norge og Danmark, kommenterer Isaksen.

Årsaken til msn.coms sterke posisjon i Norge ser i hovedsak ut til å være at siden benyttes som "oppstartsfasilitet" (les: den ligger som oppstartsside i Microsofts egen nettleser Internet Explorer, red.anm.) for å sitere Nielsen/NetRatings-rapporten. Denne påstanden forsvares ved at den gjennomsnittlige tidsbruken på nettstedet bare er fire minutter i måneden per bruker. Den nordiske rekordinnehaveren på portalsiden i så måte er svenske spray.se, der gjennomsnittsbrukeren i juli brukte 38 minutter på nettstedet.

- Nordmenn er fremdeles ikke helt trygge på e-handel, men våre analyser viser at en stadig voksende del av den globale trafikken etter hvert vil skje gjennom e-handel, sier Isaksen, som mener at en sterk merkevarebygging og aktiviteter rettet mot et bredere publikum er nødvendig for portalene i fremtiden.

Han spår at stadig flere portaler vil arbeide med avanserte interaktive applikasjoner i tillegg til kommersielle aktiviteter for å få brukerne til å bli lenger.

ACNielsen eRatings.com vil offentliggjøre resultatene fra Nielsen/NetRatings globale Internett-indeks på månedsbasis.

I de nordiske landene er undersøkelser basert på et samlet utsnitt med 14.300 personer, av disse er 6.521 svensker, 2.876 dansker, 2464 nordmenn og 2.439 finner. Det tilsvarende tall for USA er 56.870.

På spørsmål fra digitoday.no om og når trafikkmålerne også får med de profesjonelle brukerne - det vil si de som surfer i arbeidstida - i sine panelmålinger, svarer Isaksen tidlig til neste år:

- De profesjonelle brukerne planlegger vi å få med i løpet av første kvartal 2001. Det blir en utfordring for oss å få utplassert våre programsnutter på terminalsiden ute på bedrifts-PC-ene, men vi har tro på å få det til. Vi har jo erfaringer fra USA på akkurat dette området og ser at det er mulig å få i stand.

- Hvilke erfaringer har dere gjort på dette i USA?

- Det som synes klart er at de som surfer på jobben surfer flere timer enn hjemmebrukerne. De er dessuten innom flere nettsteder. Det er også en trend at jobbsurferne klikker mindre på bannerannonser enn dem som surfer hjemmefra.

- Hvordan forklarer du det store skillet mellom gallups web-topp, som jo holder VG som en klar nummer en, og de tallene dere nå får opp, med sol.no som en suveren publikumsmagnet i Norge?

- Det skyldes hovedsakelig målemetoden. Gallup spør brukerne om hvilke nettsteder de har besøkt, følgelig er det avgjørende at den som spørres faktisk husker hvilke nettsteder en har vært innom. Vi baserer oss på relle trafikkmålinger gjort på den enkelte nettbrukers PC - og kartlegger slik både den bevisste så vel som ubevisste bruken av de ulike nettstedene, sier Isaksen til digitoday.

Det bør dessuten understrekes at utvalget også er ulikt. Mens Gallup har støttet seg på over 7.000 intervjuer på kvartalsbasis, er Nielsen/NetRatings-rapporten for juli basert på vel 2.460 personer i sitt testpanel. Nå er dette panelet utvidet til 3.000 personer (fra to år og oppover), og det nivået skal en holde seg på inntil videre, ifølge Isaksen.

Her er noen nøkkeltall over de mest besøkte hjemmesidene, ifølge Nielsen/NetRatings-undersøkelsen:
Topp fem i Sverige: Resultatene for juli viser at msn.com var den ledende svenske portalen med til sammen 1.322.506 forskjellige besøkende etterfulgt av passagen.se med 1.141.374 besøkende, passport.com var nummer tre med 1.016.845 unike besøkende, og på de neste plassene følger altavista.com (920.255) og spray.se (835.656).
Topp fem i Danmark: Ikke uventet topper jubii.dk i den danske panelmålingen med til sammen 734.697 unike brukere i juli, etterfulgt av microsoft.com (444.154), msn.com (422.826), opasia.dk (419.161) og tele.dk (383.297)
Topp fem i Finland: Også blant finske nettbrukere gir juli-målingen resultat som ventet. Landets ledende portal er og blir fi.sonerplaza.net med 397.807 unike besøkende, etterfulgt av msn.com (308.714), altavista.com (245.255), saunalabti.fi (237.551) og merita.fin (234.705).
Les mer om:
Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.