Papir-aviser mister terreng

I nye opplagstall fra de største avisene viser det seg at flere har hatt et markert fall gjennom de siste måneder. Samtidig vokser nettaviser i størrelse og trafikk på internett.

I nye opplagstall fra de største avisene viser det seg at flere har hatt et markert fall gjennom de siste måneder. Samtidig vokser nettaviser i størrelse og trafikk på internett.

Svake tall for spesielt løssalgsavisene i oktober har fått Norsk Journalistlag publikasjon Journalisten, til å stille spørsmålstegn ved om man er i ferd med å se tegn til at Internett vinner kampen mot papir-avisen.
Dagbladet AS, der Orkla er den største eieren, er en av de to støre løssalgsavisene her i landet. Avisen har mistet hele 125.000 lesere i løpet av det siste året. Verdens Gang AS som eies av Schibsted har også hatt en større tilbakegang blandt leserne, men ikke så stor som for Dagbladet melder Journalisten.no.


Samlet skal de to avisene ha mistet nær 41.000 daglige kjøpere siden oktober i fjor, eller rundt regnet 178.200 lesere, ifølge tall fra Norsk Gallup melder Journalisten.no.

Opplaget for Dagbladet havnet for oktober på 177.300 aviser, mens det i gjennomsnitt for hele fjoråret lå på 207.000 eksemplarer. I forhold til samme måned i fjor har Dagbladet opplevd et fall på nær 12,5 prosent i opplaget. Et fall som man i følge medieforkser Sigurd Høst ikke finner maken til i moderne tid for løssalgsavisene. Også søndagsbilaget til Dagbladet raser i høyt temp med 15 prosent i forhold til oktober i fjor.

Schibsted eide VG merker også de tunge tider, med 14.700 færre solgte eksemplarer enn hva man solgte i samme måned i fjor, og endte således oktober på 371.900 daglige solgte eksemplarer i midtuka. I antall lesere er tallet større med nesten 53.000 mindre lesere.
Og således faller VG mindre enn hva Dagbladet gjør og har nå nesten 70 prosent av hele løssalgsmarkedet.

Det er to alternativer for hva tallene kan bety. Enten kan de være et utslag at VG er i ferd med å vinne kampen over Dagbladet på løssalg, eller så kan det også være et tegn på at Internett har tatt større andel av leserne, noe John O. Egeland istemmer og kaller en markedsmessig korrigering.

Til toppen