Pappa ble oppsagt da sønnen surfet på porno på jobben

Sønnen til en bedriftslege i Levanger ble innleid for å lage hjemmesider hos bedriften faren jobbet for. Etter å ha lastet ned 1,6 GB programvare ble faren sagt opp.

Adresseavisen skriver at den datakyndige sønnen på 15 ble leid inn for å lage hjemmesider for Innherred IHMS. Bedriftshelsetjenesten oppdaget, ved hjelp av dataselskapet NorTec i Levanger, å spore at 15-åringen installerte spill og annen ulisensiert programvare, samtidig som de hevdet at han surfet på porno både under og etter oppdragstiden.

I ettertid er det blitt inngått forlik og påstandene om porno trukket tilbake:

NorTec kartla at det ble lastet ned 1,6 GB med programvare, tilsvarende 53 timers nedlastingstid. Adressa skriver at dataselskapet hevder det ble lastet ned betydelige mengder "høyrisikoprogrammer fra internett som åpnet hoveddøren for hackere".

Som en konsekvens av disse overtredelsene mente Innherred HMS at flere tusen pasientjournaler på anlegget ble offentlig tilgjengelige og måtte straffe den som var ansvarlig for dataanlegget. På den tiden jobbet faren til 15-åringen i 33 prosent stilling som bedriftslege.

Han ble utpekt som den data-ansvarlige og oppsagt fra stillingen som bedriftslege. Samtidig ble hans leieavtale om lokaler for hans privatpraksis sagt opp. Dette førte til at 1200 pasienter i Levanger mistet sin fastlege.

Legen mener at han ble usaklig oppsagt og har saksøkt bedriftshelsetjenesten i Levanger. Han krever også en betydelig erstatning for tap i næring og for tort og svie.

Et moment i saken som legens advokat dro frem i retten er om legens umyndige sønn skal anses som en vanlig ansatt eller som et familiemedlem som faren hadde ansvaret for.

Inkludert i dette spørsmålet er hva som var grunnlaget for oppsigelsen, inkludert om legen i det hele tatt var ansvarlig for data-anlegget eller om Innherred HMS må ta på seg ansvaret selv.

Saken går denne uken for Inderøy Tingrett.

Til toppen