Partene i Microsoft-saken har sammenfattet sine fakta

På grunnlag av alt materiale som hittil er lagt fram i retten, har USAs justisdepartement og Microsoft sammenfattet sakens fakta i hver sine dokumenter på henholdsvis 776 og 453 sider. Som forventet er det total sprik mellom framstillingene.

På grunnlag av alt materiale som hittil er lagt fram i retten, har USAs justisdepartement og Microsoft sammenfattet sakens fakta i hver sine dokumenter på henholdsvis 776 og 453 sider. Som forventet er det total sprik mellom framstillingene.

Begge dokumentene er lagt ut på nettet. Myndighetenes er på http://www.usdoj.gov/atr/cases/f2600/2613.htm, Microsofts på http://www.microsoft.com/presspass/trial/fof/.

Tidsskjemaet framover er at partene leverer skriftlige kommentarer til hverandres framstillinger innen 10. september. 21. september møter de i retten der dommeren skal lytte til avsluttende muntlige framføringer. Så trekker dommeren seg tilbake for å utarbeide sin egen framstilling av sakens fakta. En tid etter at denne er offentliggjort, vil han kunngjøre en dom. Dommerens skriftlige framstilling ventes innen årsskiftet. Perioden mellom den og dommen vil kunne brukes til et siste forliksforsøk.

Talspersoner for justisdepartementet har nektet å kommentere dokumentene som nå er offentliggjort, mens en talsperson for Microsoft begrenset seg til allmenne ytringer om hvor sterkt selskapet står.

Myndighetenes framstilling forteller at Microsoft har bedrevet en rekke ulovlige handlinger for å avverge trusler mot sitt monopol på operativsystemer til Intel-baserte PC-er. Handlingene har hatt som mål og konsekvens å hindre framveksten av alternative plattformer til Windows, særlig nettleseren til Netscape og programmeringsspråket Java til Sun. Slike alternative plattformer kunne gitt brukerne større valgfrihet. "Microsoft hindret forbrukerne fra å få det de ønsket slik at Microsoft kunne beholde det selskapet allerede hadde - et monopol innen operativsystemer", heter det. PC-brukere er følgelig, nå og langt inn i framtiden - "med mindre Microsofts bestrebelser for å opprettholde monopolet ikke stanses" - låst til en Microsoft-verden.

Microsofts framstilling begynner med å minne om at når justisdepartementet kunngjorde søksmålet mot selskapet i mai 1998, ba det samtidig retten om å gjennomføre øyeblikkelige tiltak for å hindre at Netscape ble effektivt utelukket fra konkurransen. "Omtrent femten måneder seinere har America Online (AOL), online-tjenesten som står for mer enn 40 prosent av all Internett-tilgang i USA, kjøpt Netscape for flere milliarder dollar, og brukerandelene til Microsofts og Netscapes nettlesere står praktisk talt på samme nivå som da." Microsoft tegner et sterkt bilde av AOLs markedsmakt, og trekker fram veksten av Linux, den store interessen for nettleserbaserte applikasjoner og framveksten av andre apparater for Internett-tilgang enn PC-er. Alt dette begrunner at Microsoft verken kan kontrollere priser eller utelukke konkurrenter. Følgelig kan selskapet heller ikke kan betegnes som monopol.

To momenter kan synes påfallende. Det ene er at regjeringen legger langt mer vekt på brukernes synsvinkel. Det svarer til Microsofts kritikk av et svakt punkt i departementets argumentasjon. Det andre er at Microsoft legger mye vekt på å forsvare integreringen av Internet Explorer og Windows, et punkt der Microsofts tidligere argumentasjon har forsterket inntrykket av at selskapet ikke alltid er like troverdig.

Til toppen