Partiene må tone flagg om Telenor og NIX

Telenor har trukket seg fra NIX: IKT-Norge krever at partiene tar standpunkt til hva som må gjøres.

Partiene må tone flagg om Telenor og NIX

Telenor har trukket seg fra NIX: IKT-Norge krever at partiene tar standpunkt til hva som må gjøres.

Oslo (NTB): IKT-Norge har invitert partiene på Stortinget til debatt om internetts framtid i Norge. Debattmøtet blir holdt kommende torsdag.

Bakgrunnen er Telenors beslutning om å trekke seg fra NIX-avtalen og i stedet ta betaling av innholdsleverandører på internett.

Norway internett exchange (NIX) er navnet på knutepunktet som brukes av alle store norske tilbydere av internett-tjenester. Knutepunktet blir driftet av Universitetet i Oslo (UiO) og har i alt 170 ansatte.

Ved å være tilkoblet NIX, kan brukere på ulike nettverk raskt utveksle informasjon.

– Telenors beslutning viser at Internetts framtid krever en grunnleggende politisk debatt, sier generalsekretær Per Morten Hoff i IKT-Norge. Han har full forståelse for Telenors ønske om å utrede nye forretningsmodeller knyttet til sin egen infrastruktur.
Samtidig sier Hoff at dette reiser nye problemstillinger for hele informasjonssamfunnet. Han mener NIX i universitetsregi ble etablert som en gjensidig solidarisk ordning som sikret alle nettleverandører nøytralitet og likebehandling.

Da Telenors beslutning ble kjent for noen uker siden, var det åpenbart at selskapet ønsket å skifte over fra en universitetsdominert ordning til en ren kommersialisering av internett.

NIX eies og driftes av UiO. Telenor ønsker en modell der selskapet selv står for fordelingen av informasjonen. Dermed må tjenestetilbyderne (ISP-ene) lage avtaler med Telenor og ikke den nøytrale aktør som universitetet er.

Ifølge Hoff har en lignende debatt pågått lenge i andre land. Han mener det er på høy tid med en politisk debatt i Norge om internetts fremtid.

    Les også:

Til toppen