Partilederdebatt: Fokus på gründervirksomhet

- Nevn to gode tiltak for å gjøre det lettere å være gründer i Norge, spurte ordstyrer Terje Svabø partilederne under mandagens First Tuesday. - Skatt og forskning, svarte partilederne.

- Nevn to gode tiltak for å gjøre det lettere å være gründer i Norge, spurte ordstyrer Terje Svabø partilederne under mandagens First Tuesday. - Skatt og forskning, svarte partilederne.

Under åpningen av partilederdebatten på mandagens First Tuesday-arrangement, for anledningen avholdt i OIslo konserthus, valgte kveldens ordstyrer Svabø å åpne på den enkleste måten. Han bad de seks partilederne, samt finansministeren å komme med to tiltak som skulle gjøre det lettere å være gründer i Norge.
Kristin Halvorsen, leder SV;

- FoU-satsingen må styrkes. SV foreslår en ekstra milliard i året i fem år.
- IT-opprustning i skolen, der en også skal legge vekt på åpne kildekoder.
Jan Petersen, leder Høyre;

- Lavere skatt og ny opsjonsbeskatning.
- Være mer åpen for arbeidsinnvandring.
Carl I. Hagen, leder Fremskrittspartiet;

- Støtter arbeidsinnvandring der hvor vedkommendes kompetanse kan brukes i IT-næringen.
- Skatt. Lavere formuesbeskatning. Større forutsigbarhet, gjerne med nye regler hvert fjerde år fremfor hver sjette måned som det virker som det er i dag.
- En bør bruke statens formue til å etablere fond for forskning, for eksempel petroleumsforsking.
Karl Eirik Schjøtt-Pedersen, finansminister (Arbeiderpartiet);

- Regelforenkling.
- Nærings"bygg"- og parker rundt omkring der utviklere og gründere kan virke sammen. Tror også at andre deler av regjeringens poltikk som satsing på bedre og billigere barnehager er viktig.
Lars Sponheim, leder Venstre;

- Åpner for økt arbeidsinnvandring.
- Mer penger til forskning og høyere utdanning.
Sponheim referte til en historie fra Lorentz Mørkved i Høylandet revyfestival, som mente at en for å finne gode gründerprosjekter skulle stå opp midt på natta og dra land og strad rundt, og finne de garasjer og kjellere der det var lys klokka to om natta. Der kunne en kaste inn to millioner kroner, for der fantes det en gründer.
Odd Roger Enoksen, leder Senterpartiet;

- Satsing på utdanning og forskning.
- Støtter regjeringens syn på desentraliserte næringshager, foruten et statlig løft for infrastruktur.
Valgerd Svarstad Haugland, leder Kristelig Folkeparti;

- En bør satse på entrepenørskap i utdanningen. Det viser seg at uten entrepenørskap i utdanningen blir bare tre gründere. Dersom en inkluderer dette i utdanningen blir 20 prosent gründere.
- En spareordning for ungdom, med et BSU-lignende opplegg for ungdom som vil spare til egen bedrift.

Til toppen