Påskesalg av børsen

Oslo Børs skal omdannes til aksjeselskap og selges ut. Forberedelsene begynner rett over påske og med tegningsperiode for aksjer i midten av mai.

Oslo Børs skal omdannes til aksjeselskap og selges ut. Forberedelsene begynner rett over påske og med tegningsperiode for aksjer i midten av mai.

Finansdepartementet godkjente i slutten av forrige uke de nye børsforskriftene, som var en forutsetning for at den nye børsloven kunne tre i kraft. Med denne i virksomhet kan også privatiseringsprosessen av Oslo Børs videreføres. Og fra bygget nederst i Tollbugaten meldes det nå at det meste er klart for at børsen kan starte arbeidet med salget like over påske.

En premarketing-prosess til nedsalget starter 17.april og er ventet vil vare frem til 2. mai. I denne perioden vil børsen bli presentere seg selv for investorer fra inn- og utland. Under prosessen vil man også finne frem til den interessen som er i markedet for nedsalget, og til hvilken pris man kan selge aksjene til.

Selve salget vil skje via an bookbuilding-prosess blant tegnerne, som noterer seg i tegningsperioden fra 8. - 21. mai - med tildeling av aksjer den 22. mai.

-Vi er inne i et tungt marked, og børsen er en ny type selskap som markedet ikke er fortrolig med ennå. Det er derfor vanskelig å anslå hva børsen vil bli priset til, sier børsdirektøren Andersen, Sven Arild til digitoday.no

Etter det digitoday.no erfarer er OM Gruppen i Sverige, Deutsche Börse (som nylig gjennomførte en IPO) og Singapore-børsen blant aktørene som vil bli mest brukt som sammenlikningsgrunnlag. Men ingen er direkte lik Oslo Børs, og dermed foreligger ingen klar pekepinn på verdien av det nye selskapet.

Fra Orkla Enskilda Securities som er tildelt hovedoppdraget med tilretteleggingen, får digitoday.no vite at det viktigste kriteriet i en verdivurdering er størrelsen, noe som ikke taler til fordel for Oslo Børs. Antallet noterte aksjer og medlemmer teller lite. Mer informasjon vil imidlertid bli klart i begynnelsen av mai når prospektet for nedsalget blir tilgjengelig i markedet.

Oslo Børs søker investorer av forskjellig karakter, og naturlig nok vil man ta kontakt i de kommende forberedelsene med andre aktører innenfor denne bransjen. Men også andre institusjonelle og private vil naturlig nok være aktuelle som investorer heter det fra ledelsen ved børsen.

Minstetegning er satt til 300.000 kroner får digitoday.no vite, og noe 'retail-salg' er ikke planlagt i nedsalget.

Finansdepartementet har lagt en eierbegrensning på maksimalt ti prosent per eier, slik at ingen aktør skal få en for dominerende post i selskapet. Lovmakerne ønsker også å legge begrensinger til ulike grupperinger, slik at heller ingen slike kan motvirke at Oslo Børs får en uavhengig stilling, forteller Andersen til digitoday.no.

- Vi ønsker oss et bredt eierskap med en variert sammensetning av aksjonærer. På denne måten oppnår vi en stor grad av uavhengighet, og blir ikke styrt av én eiergruppe, sier børsdirektør Sven Arild Andersen

Det har tidligere hersket noe uenighet om hvem som skal få pengene etter nedsalget. I proposisjonen som er lagt frem foreslår departementet å gi alle inntektene fra salget til staten, minus kostnader i forbindelse med privatiseringen. Men det er åpnet opp for at noe av midlene kan gå til en stiftelse som skal jobbe for kvalitative tiltak i verdipapirmarkedet, så som forskning, etiske spørsmål, juridiske problemer, støtte til ulike organisasjoner innenfor bransjen. Men noen endelig avgjørelse på dette vil ikke komme før etter at salget er gjennomført, og antakeligvis ikke før til høsten, får digitoday.no vite fra børsdirektøren.
Til toppen