Påstår at .Net er rimeligere enn Java

Etter å ha intervjuet tolv bedrifter, trekker Giga den konklusjonen at .Net er rimeligere i bruk enn J2EE.

Etter å ha intervjuet tolv bedrifter, trekker Giga den konklusjonen at .Net er rimeligere i bruk enn J2EE.

Siden februar 2003 er Giga Information Group en heleiet datter til analyseselskapet Forrester Research. Giga er primært opptatt av bruken av IT, og har latt seg hyre av Microsoft til å undersøke hvor mye det koster å utvikle og bruke avanserte bedriftsportaler baserte på Microsoft .Net kontra Java 2EE-plattformen.

Undersøkelsen er lovet offentliggjort seinere i dag. Noen detaljer er lekket ut til blant andre Reuters og ZDNet.

Giga har intervjuet 12 bedrifter, hvorav sju bruker .Net og fem holder seg til Java. Dette korpuset er deretter delt i to grupper, en for "store selskaper", og en for "mellomstore selskaper". Kostnadene er beregnet over en periode på tre år (fire ifølge ZDNet), for både utvikling og utlegging av webbaserte applikasjoner.

Konklusjonene er svært enkle. De store .Net-brukerne brukte i snitt 1,64 millioner dollar. De store Java-brukerne måtte ut med 2,29 millioner dollar. Altså er .Net 28 prosent rimeligere. De mellomstore .Net-brukerne brukte i snitt 661.012 dollar. De mellomstore Java-brukerne måtte ut med 881.445 dollar. Altså er .Net 25 prosent rimeligere.

Reuters siterer Forrester dit hen at differansen ikke skyldes primært prisen på programvare, men utviklingskostnadene, inkludert lønn til utviklerne. Forrester legger til at mange som har bygget opp ekspertise innen Unix kan forventes å holde seg i Java-leiren framfor å bytte til .Net.

Overfor ZDNet forsvarer Giga det lave tallet på intervjuobjekter med at man ønsket å gå i dybden, og at det å gå i dybden hos for eksempel 50 intervjuobjekter ville ta urimelig lang tid.

Tall fra Gartner og IDC tyder på at omsetningen av Linux-servere øker langt mer enn omsetningen av Intel-baserte servere. Det kan indikere at noen kunder ikke helt kjenner seg igjen i undersøkelsens konklusjoner.

I desember i fjor offentliggjorde Microsoft en undersøkelse som viste at Windows-baserte servere er rimeligere i drift enn Linux-servere for fire av fem typiske oppgaver.

Til toppen