Påstår feilinformasjon om OOXML fra Wium Lie

Shahzad Rana kritiserer Håkon Wium Lie for det han mener er feil om OOXML-formatet.

KOMMENTAR: Påstår feilinformasjon om OOXML fra Wium Lie

Shahzad Rana kritiserer Håkon Wium Lie for det han mener er feil om OOXML-formatet.

Det har pågått en langvarig kamp om hvorvidt Microsoft skulle få sitt nye XML-baserte dokumentformat godkjent som en åpen standard.

Microsoft fikk tilslutt godkjent sitt dokumentformat Office Open XML (OOXML) som ny ISO-standard, men møter fortsatt mye kritikk.

Motstanderne og tilhengerne er sterkt uenige i om at var riktig eller galt av Standard Norge om å stemme ja, og om hvorvidt OOXML er en god standard eller ikke.

    Les også:

Shahzad Rana har vært Microsoft's innleide representant i standardiseringsarbeidet. Han er fornøyd med at ISO godkjente OOXML, og er sterkt kritisk til motstandernes argumentasjon. Han og Håkon Wium Lie, teknologisjef i Opera Software, har representert hver sin side i saken, og Rana mener at Wium Lie feilinformerer om OOXML-formatet.

Her følger Rana's brev i sin helhet:

Åpent brev til Operas teknologidirektør Håkon Wium Lie

Jeg har hatt stor sans for deg - Håkon Wium Lie - for ditt tidligere arbeid i W3C. Du er én av de få norske navn som har vært internasjonalt kjent. Det forplikter og krever stor grad av faglig integritet. Jeg ønsker som mange andre å være stolt av de meritter som Norge kan skilte med i en stadig voksende programvarebransje.

Du hadde en uttalelse til VG-TV onsdag 9. april som jeg synes er oppsiktsvekkende, spesielt sett i lys av vår epost-kommunikasjon i etterkant av ditt intervju med VG-TV.

Microsoft-skatt?

Du bruker eksempelet med at dersom en forelder mottar et Open XML dokument fra en lærer så må hun betale en Microsoft-skatt i form av at de må kjøpe Microsoft-programvare. Med dette sier du at ingen andre en Microsoft kan lese et Open XML-dokument, verken nåtidens eller fremtidens. Du har ikke mye tiltro til de mange utviklerne som lager programvare i vår bransje. Påstanden er dessuten feil. Det finnes allerede flere applikasjoner som åpner Open XML. Blant disse er, Open Office, NeoOffice, Apple iWork, Open XML Writer, IBM WebSphere Portal og Lotus Quickr for å nevne noen.

Empiri

Som tidligere forsker vet du at for å komme til konklusjoner med presisjon så er det viktig å samle grunndata og foreta egne analyser. I denne saken er det åpenbart at du ikke har gjort en datainnsamling, men i stedet trukket en konklusjon på politisk grunnlag. Du er ikke i nærheten av å ha faglig argumentasjon, ei heller empiri for din påstand til VG-TV.

Epost-kommunikasjon

Når jeg ber deg om å sende over noen dokumenter lagret i Open XML fra skolen til foreldre som ikke lar seg lese i et Open Source produkt som f. eks Open Office så svarer du med at dette gjelder fremtidens dokumenter. Samtidig spør du meg hvordan kan foreldrene lese et spesifikt dokument som jeg sendte deg 19. mars, dette dokumentet [1] innholder matematisk notasjon med Equation 3.0

Som svar sendte jeg deg et screenshot av dokumentet åpnet i OpenOffice. Tilsynelatende gjør du samme øvelsen og får ikke dette til å fungere. Samtidig spør du meg hvilken versjon jeg har brukt. Dokumentet er åpnet i OpenOffice 2.3 (Windows) og OpenOffice 2.4 (Linux/Ubuntu).

Det levner ingen tvil om at du har verken gjort denne øvelsen tidligere og ei vet du hvordan dette skal gjøres. Jeg følger de instrukser som er publisert på www.openoffice.org, mer komplisert er det ikke.

Faglig omdømme

Jeg har sagt det før. Det hadde styrket ditt faglige omdømme om du i fremtiden var mer faktaorientert i dine påstander. I det minste hjelper det å teste ut litt i forkant av en uttalelse.

[1] endre .doc til .docx, Wordpress tillater ikke opplasting av docx

Innlegget er også publisert på Rana's blogg.

Til toppen