JUSS OG SAMFUNN

Påstår korrupsjon i støtte til Open XML

En statistisk analyse konkluderer med sammenheng mellom korrupsjon og støtte til Open XML.

7. sep. 2007 - 10:12

OBS: En faktafeil i denne artikkelen ble oppdaget etter publisering, og er korrigert nederst.

ISO-avstemmingen om Microsofts XML-baserte dokumentformat Office Open XML (OOXML) endte, som kjent, med et formatet foreløpig ikke godkjennes som offisiell ISO-standard.

    Les også:

Avstemmingen var oppsiktsvekkende blant annet fordi så mange land tok del, og fordi den blottla hvor kompliserte og tilsynelatende uforståelige ISOs regler for slike avstemminger er.

Kompliserte regler er erfaringsmessig lette å omgå. I tillegg kommer det faktum at også avstemmingene i de enkelte landene ikke synes underlagt spesielt tillitsvekkende regler. Ofte er det slik at alle som kan dokumentere en viss grad av interesse i det som skal standardiseres, kan melde seg og delta i avstemmingen.

Mange av landene som tok del, meldte sin interesse i siste liten, og har ellers sjelden vist noen form for engasjement i spørsmål vedrørende dokumentformater eller andre IKT-relaterte standarder. Et annet forhold som vekker mistenksomhet, er at Microsoft Sverige innrømmet et forsøk på å kjøpe ja-stemmer. Sverige trakk sin ja og leverte i stedet en «avholdende».

Ifølge ISO deltok 104 land i avstemmingen, hvorav 41 er representert i den aktuelle tekniske komiteen, ISO/IEC JTC 1.

En nærmere granskning viser at tallet på godkjente stemmer er 87. Hver stemme faller i én av fire kategorier: avholdende, nei, ja med kommentarer, og ubetinget ja.

I en rapport publisert onsdag og oppdatert i går, skriver Finland-avdelingen av Electronic Frontier Foundation (EFF Fi), at korrupte land var mer tilbøyelige til å stemme for Open XML: Corrupt countries were more likely to support the OOXML document format.

Rapporten går gjennom 70 av de 87 godkjente stemmene, det vil si bare de stemmene som er avgitt av land med en kvalifisert tilknytning til ISO, nærmere bestemt P-medlemmer («participants») og O-medlemmer («observers») i tillegg til sekretariatlandet USA. Disse analyseres i forhold til landenes korrupsjonsindekser – CPI for Corruption Perceptions Index – slik den defineres av Transparency International.

CPI er et tall på en skala fra 1 til 10: Jo lavere CPI desto mer korrupsjon. Haiti har en CPI på 1,8, mens Finland har en CPI på 9,7.

(Snitt-CPI for de 17 land som ikke omfattes av analysen, er for øvrige 3,0, altså ganske mye korrupsjon. 13 av dem stemte ubetinget ja, 2 stemte ja med kommentarer, 2 var avholdende og ingen var mot.)

Grafen nedenfor viser hvordan de 70 stemmene fordeler seg på landenes CPI-tall, der CPI er avrundet nedover til nærmeste heltall. Den viser klart hvordan de ubetingede ja-stemmene samler seg rundt de laveste CPI-tallene. («ISO/IEC DIS 29500» er ISOs offisielle betegnelse på Open XML.)

Grafen er kanskje ikke helt etterrettelig: USA stemte ubetinget ja, og har et CPI-tall på 7,3 etter den siste undersøkelsen fra 2006 som EFF Fi refererer til. Det skulle kommet fram i grafen i søylen for CPI = 7, men gjør det altså ikke.

Ved å skille de 70 landene etter utvalgets mediane CPI-tall på 3,95, og se bort fra avholdende stemmer, kommer man fram til følgende: I gruppen «minst korrupte» stemte 13 enten ubetinget ja eller ja med kommentarer, mens 11 stemte nei. I gruppen «mest korrupt» stemte 23 enten ubetinget ja eller ja med kommentarer, mens 7 stemte nei.

EFF Fi-rapporten redegjør i detalj for to statistiske analyser som begge støtter hypotesen om samsvar mellom støtte til Open XML og høyt korrupsjonsnivå.

Artikkelen fortsetter etter annonsen
annonse
Innovasjon Norge
Store muligheter for norsk design i USA
Store muligheter for norsk design i USA

Rapporten understreker selvsagt at det ikke er mulig å si noe om hvorvidt korrupsjon er en årsak til støtte til Open XML. Den understreker også at støtten til hypotesen ikke er spesielt sterk.

Tillegg kl 1255 fredag 7. september 2007:
Faktafeil

Det er ingen grunn til å stille spørsmål ved grafens etterrettelighet. USA stemte ikke ubetinget ja, men ja med kommentarer. Jeg beklager at jeg har misforstått dette forholdet. -- ER.

Les mer om:
Del
Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.