Påstått usikkerhet i Microsoft om neste nettleser

En artikkel i ZDNet/News.com mener framtiden til Microsofts nettleser Internet Explorer versjon 6 er høyst usikker.

En artikkel i ZDNet/News.com mener framtiden til Microsofts nettleser Internet Explorer versjon 6 er høyst usikker.

Nettmagasinenes journalist Mary Jo Foley viser til anonyme kilder i Microsoft og blant Microsofts betatestere.

Bakgrunnen for artikkelen er Microsofts prinsipp om at nettleseren er en del av operativsystemet, og ikke en frittstående applikasjon - selv om Internet Explorer nettopp leveres som frittstående applikasjon til Apple-maskiner. Når Microsoft i stadig større grad skiller mellom operativsystem til yrkesbruk og operativsystem til fritidsbruk, stilles selskapet overfor problemet om det skal være en felles nettleser, eller om man skal lage ulike nettlesere, spesielt tilpasset de ulike behovene man tillegger arbeid og fritid.

En av Microsoft-kildene som det vises til, påstår at MSN Explorer, nettleseren spesielt innrettet på Microsofts egen portal MSN med tilliggende tjenester som Hotmail, posisjoneres som selskapets fremste nettleser til bruk i fritiden. Til yrkesbruk, heter det at Microsoft vil satse på en ny teknologi kjent som Netdocs.

Netdocs beskrives som et nettbasert alternativ til kontorsuiten Office, der alt som har med innhenting, bearbeiding og skaping av informasjon samles i én applikasjon. Netdocs vil ikke kunne installeres på en PC, men skal bare leveres i abonnementsform over Internett. Nettstreif forespeiles å bli så integrert i Netdocs at en egen nettleser betraktes som overflødig, på samme måte som Netdocs erstatter Word, Excel, Powerpoint, Outlook og så videre.

Anonyme betatestere av Microsofts neste Windows-oppgradering, Whistler, forteller at Internet Explorer 6.0 er integrert i systemet, men at det også er et ikon for MSN Explorer.

Foley forklarer at klientversjonen av Whistler, hittil oppfattet som arvtakeren etter Windows 2000, vil differensieres i en "Personal" utgave og en "Professional" utgave, som begge vil komme innen utgangen av året.

Det er ikke grunnlag i materialet som siteres i artikkelen å konkludere at Netdocs vil erstatte Internet Explorer 6 i Whistler Professional-klienten. Foley mener det er sannsynlig at Microsoft ikke planlegger noen frittstående utgave av Internet Explorer 6, samtidig som hun siterer en anonym kilde i Microsoft som fastslår at Microsoft ikke har planer om bare å tilby nettleseren som en del av Whistler, og at en frittstående beta 1 utgave av Internet Explorer 6.0 vil gjøres tilgjengelig for nedlasting.

Til toppen