Patent-kaos rammer IT-bransjen hardt

Patent-kaos rammer IT-bransjen hardt

IT-bransjen sliter stadig oftere med dyre patentkrangler. Mye skyldes det totale køkaoset på USAs patentkontor.

Det amerikanske patentkontoret, US Patent and Trademark Office, får nå så mange patentsøknader at de ikke klarer å ta dem unna. Patentene hoper seg opp og behandlingstiden setter nye rekorder. Det skaper problemer for patentsøkerne.

I dag ligger cirka 600.000 patentsøknader i køen og det har ført til en behandlingstid på nærmere fire år. Det er lang tid i IT-verdenen og det skaper uryddigheter fordi konkurrenter ikke får vite om eksisterende patenter før de behandles. Dermed oppstår det ofte situasjoner der flere selskaper står i en "patent pending" prosess (patent søknad innlevert og avventer godkjenning) og så er det usikkerhet om hvem som var først og derfor skal ha eierskapet til patentet.

- Vi fikk ikke bare problemer med å hente inn investorer fordi vi ikke kunne bevise vårt eierskap til teknologien. Vi endte også opp med å bruke mer enn en million dollar på rettstvister som kunne vært unngått, sier Greg Blonder, partner i ventureselskapet Morgenthaler Ventures som spesialiserer seg på programvareselskaper og nanoteknologi til MIT Tech Review.

Blonder har opplevd problemet med to av selskapene han har vært med på å finanisere.

For å redusere problemet planlegges det nå å ansette 1.000 nye saksbehandlere, men det forventes allikevel at det ikke vil løse opp i den lange køen innen det nærmeste tiåret.

Forøvrig viser statistikk fra patentkontoret at selv om det blir stadig flere patentsøknader, så er det allikevel en nedgang i antall patenter som godkjennes. I 2005 var det like over 500.000 patentsøknader og cirka 170.000 som ble godkjent. I 2001 var det cirka 350.000 søknader og omtrent 190.000 som ble godkjent.

Til toppen