Patent-krangel skjuler enighet om målet

EU-kommisjonen vil ikke gjøre ren programvare patenterbar. Men mange mener EUs lovutkast åpner for nettopp det.

EU-kommisjonen vil ikke gjøre ren programvare patenterbar. Men mange mener EUs lovutkast åpner for nettopp det.

Europa-parlamentet skal i dag stemme over et lovutkast om patenter på programvare. Utkastet har vakt oppsikt, og utløst krangling og lobbyvirksomhet i et omfang som parlamentarikere sjelden opplever, og avstemmingen har vært utsatt i flere uker i forhold til det opprinnelige saksskjemaet. Utkastet det skal stemmes over i dag, er justert i henhold til noen av protestene.

Det er svært vanskelig for utenforstående å danne seg noe klart bilde av hva uenigheten går ut på. Paradoksalt nok, kan det virke som om man er enige om det meste, og om det viktigste.

  • Ingen bestrider behovet for å få ett felles lovverk, framfor opptil 25 forskjellige nasjonale lovverk om patenter og programvare.
  • Alle er enige om at de små programvareselskapene skal vernes mot de store.
  • Alle er enige om at det ikke skal være anledning å ta patent på såkalt ren programvare, i motsetning til USA der Amazon.com har fått patent på "one-click Internet commerce".
  • Alle godtar patenter for tette kombinasjoner av maskin- og programvare, for eksempel i styringsbrikker for vaskemaskiner.

Derimot mener en høyrøstet opposisjon av talerør for små selskaper, tilhengere av åpen kildekode og allmenne motstrømsaktivister, at utkastet nettopp verner de store mot de små, og åpner for patenter i verste amerikansk stil. Blant lobbyistene på samme side som EU-kommisjonen og ledelsen i EU-parlamentet er Microsoft, Alcatel, SAP og Nokia.

Fagøkonomer og IT-kjendiser har engasjert seg sterkt for å advare mot å vedta utkastet. EU-parlamentarikere med mange års fartstid sier de aldri har opplevd så aggressiv lobbyvirksomhet, og saksordfører Arlene McCarthy klager over truende e-post. Noen parlamentarikere gleder seg over oppmerksomheten, og mener dette er demokrati på sitt beste.

Ansvarlig EU-kommissær Frits Bolkestein mener lovutkastet ikke kan misbrukes til å innføre amerikanske tilstander, og siteres slik i New York Times: "Ren programvare er ikke patenterbar." Han støtter visse endringer i utkastet, men advarer mot andre som han mener er uholdbare og vil hindre muligheten for å få til en felles europeisk lov.

Blant tilleggene Bolkestein ikke ønsker, er et som vil gjøre det ulovlig å ta patent på algoritmer, for eksempel innen kryptering. I lovutkastet nevnes ikke algoritmer i det hele tatt. De fleste land tillater i dag patentering av algoritmer.

Ingen tør spå om utfallet av avstemmingen. Tidligere kunne man øyne et visst skille, med De grønne og franske og tyske sosialdemokrater blant opposisjonen. Med den siste utviklingen skal de fleste store partiene være splittet mer eller mindre på midten.

Siden 1978 skal det være utstedt 30.000 programvarepatenter i europeiske land.

Til toppen