Patentauksjon floppet

Eierne fikk ikke prisen de ba om og flesteparten ble ikke solgt, men noen få ble solgt for rundt en million dollar.

Eierne fikk ikke prisen de ba om og flesteparten ble ikke solgt, men noen få ble solgt for rundt en million dollar.

Patenter skulle selges på en patentauksjon i San Francisco denne uken. Det gikk ikke særlig bra.

Selv om det var noen av patentene som tiltrakk seg bud, ble færre enn hver fjerde faktisk solgt. De nådde ikke opp til minsteprisen satt av eierne.

Selskapet som sto bak auksjonen var allikevel fornøyd.

– I mine øyne var dette en stor suksess, sier Jim Malacowski, sjef i Ocean til Wall Street Journal.

Å holde auksjoner for å selge enkeltstående porteføljer av patenter er ikke uvanlig, men Oceans samleauksjon for flere kjøpere og selgere representerer noe nytt. Flere hundre potensielle kjøpere hadde samlet seg for å overvære auksjonen.

Salg av patenter er både kontroversielt og problematisk. I motsetning til fysiske objekter som biler og bilder, er det ikke så lett å vite verdien av immaterielle rettigheter.

I auksjonskatalogen var det satt opp estimerte priser fra noen hundre tusen dollar til litt i overkant av 5 millioner dollar. De prisene ble ikke nådd. Noen ble solgt for mellom 8 000 og 10 000 dollar.

Det dyreste patentet oppnådde en pris på 1,4 millioner dollar. Det var for et patent som dekket en metode for å overføre filmer digitalt til en forbrukers TV. Et annet patent av interesserte for de som jobber i IT-bransjen var et patent for en minnemodul fra 3Com. Det gikk for 900 000 dollar.

Totalt var 75 patenter lagt ut for salg på auksjonen.

Til toppen