Patenter mot import av Office-filer

Microsoft vil ha betalt når konkurrenter skal lese XML-baserte Office 2003-dokumenter.

Microsoft vil ha betalt når konkurrenter skal lese XML-baserte Office 2003-dokumenter.

Microsoft har ifølge News.com søkt om patenter som kan hindre konkurrerende programvare fra å behandle dokumenter laget med Office 2003. Patentsøknadene, som skal være levert inn i New Zealand og EU, tar for seg tekstbehandlingsdokumenter lagret i et XML-format. Foreløpig har ikke det amerikanske patentkontoret mottatt en tilsvarende søknad.

Microsoft har tatt i bruk XML som lagringsformat for Office 2003-dokumentene for å gjøre det enklere å utveksle informasjon med for eksempel databaser eller webtjenester. Nylig gikk Microsoft med på å publisere skjemaene som Office 2003 benytter for å beskrive og organisere informasjonen i dokumentene. Nå vil selskapet igjen sette lås på døra ved å patentere metodene annen programvare kan benytte for å tolke XML-skjemaene.

Dette betyr selvfølgelig ikke at Office 2003-dokumentene heretter kun kan åpnes med Office 2003, men at programvareutgivere som tilbyr programvare med støtte for Office 2003-formatene må lisensiere teknologien fra Microsoft.

Til News.com sier Rob Helm, en analytiker i forskningsselskapet Directions on Microsoft, at patentene trolig ikke vil påvirke åpen kildekode-pakken OpenOffice.org, som benytter andre XML-teknikker for å beskrive et dokument. Men patentene kan hindre at OpenOffice og Suns StarOffice kan inneholde import- og eksportverktøy for Office 2003-formatene.

- Jeg tror dette juridisk kommer til å bli en ikke-sak, sier Sam Hiser, som tar seg av markedsføring for OpenOffice.org, til News.com.

- Jeg tror bare ikke at patentet vil bli akseptert, sier han og begrunner det med omfangsrike presedensen for programvare som utveksler XML-data.

Du finner søknaden til det europeiske patentkontoret på denne siden.

Til toppen