Patenter skaper arbeidsplasser

Patenter bidrar til å skape arbeidsplasser og fremme innovasjon, mener Per Morten Hoff.

Patenter bidrar til å skape arbeidsplasser og fremme innovasjon, mener Per Morten Hoff.

I forhold til EU-direktivet om patenter på «dataimplementerte oppfinnelser» – «computer implemented inventions» – har IKT-Norge og dets generalsekretær Per Morten Hoff beveget seg fra sterk skepsis til betinget støtte. I dag sendte organisasjonen ut en pressemelding for å slå fast hvordan Norge bør forholde seg til EU-direktivet.

    Les også:

– Vi har brukt mye tid på å sette oss inn i denne saken, sier Hoff til digi.no. – Til å begynne med så det hele ut til å dreie seg om et rent programvaredirektiv. Etter hvert er det blitt klart at hensikten er ikke å legge opp til patentering av programvare, men av oppfinnelser der kode spiller en vesentlig rolle, for eksempel kode nedfelt i en prosessor for å løse et hittil uløst problem.

Hoff mener denne profilen er blitt styrket gjennom behandlingen i EU, men innrømmer at det fortsatt er en uklar grensedragning mellom «embedded» og frittstående kode.

– Det er ikke ment som en ordning for å patentere ren programvare. Man kan følgelig ikke uten videre ta patent på kode. Det må være knyttet til en løsning. Noe som var ment å nedfelles eller integreres i bestemt maskinvare vil likevel kunne kjøres i allmenne PC-er. Derfor er det viktig å understreke at man ikke skal tillate patenter av typen «one click shopping» eller med tilsvarende banalt innhold.

Det er først og fremst små og mellomstore bedrifter som trenger det juridiske vernet et patent kan gi.

– Vi har vært inne i to saker der små bedrifter har levert egenutviklet vare til Statoil og deretter blitt fratatt kontrollen. Hadde de hatt patent ville de kunne forsvart seg.

For at patenter skal ha verdi, må det være det Hoff kaller «oppfinnerhøyde».

– Det er viktig at patentmyndighetene legger lista relativt høyt, slik at patenter innvilges bare til det som virkelig er nyskapning. Man skal ikke kunne bruke et patent for å hindre andre i å gjennomføre generelle fornuftige implementering av allment kjente metoder. Poenget med direktivet er å skape arbeidsplasser og få til mer innovasjon. Det skal belønne innovasjon, ikke hindre det. Og det er viktig at vi får en europeisk ordning. I USA er det en slik ordning. Europa trenger en tilsvarende ordning der små og mellomstore bedrifter enkelt og raskt kan få patentert sine nyvinninger og gode ideer.

Hoff mener patentdirektivet må støttes av en nettbasert og søkbar utlysningsordning.

– Hvem er det som leser Patenttidningen? Patenter og patentsøknader må være tilgjengelige gjennom et fritt tilgjengelig, elektronisk og søkbart oppslagsverk der man også kan legge inn klager. I sin tid var det bare Telenor som hadde innsigelser mot Bellboy-patentet. Da vil man kunne styrke vernet mot patenthaier.

Et annet vesentlig krav gjelder fornuft.

– Det må brukes sunn fornuft hele veien. Patentmyndighetene må hele tiden utøve sunt og fornuftig skjønn.

Til toppen