Patentsøknad på viktig nettverksteknologi

Hvis ting går som Cisco vil, kan de håve inn millioner av kroner hvert år på å patentere en teknologi som skal effektivisere IP-adressene på nettet.

Ifølge en artikkel på The FreeBSD Diary kan det se ut som om Cisco Systems Inc har søkt om patent på protokollen/nettverksteknologien NAT (Network Address Translation).

Det står ikke direkte i søknaden at det er denne teknologien de vil patentere, men beskrivelsen i søknaden dekker RFC 1631 (spesifikasjonene for NAT), og det kan dermed virke som om Cisco vil prøve å "eie" denne teknologien og lisensiere denne ut.

NAT er oversettelsen av en IP-adresse (Internet Protocol) brukt i et nettverk over til en adresse som er tillatt i et annet nettverk. Det defineres da som internnettverk og det andre som eksternnettverk (som regel Internett).

Den vanligste bruken er at et firma eller en privatperson som kun har et visst antall IP-adresser som er gyldig på Internett, men har flere datamaskiner som trenger tilgang, bruker såkalte private IP-adresser på innsiden av nettverket sitt og de(n) gyldige på utsiden (eksternnettverket/Internett). Et annet vanlig bruksområde er for å skjule maskinene på innsiden av internnettverket. Dette hjelper på sikkerheten siden all trafikk må igjennom et ledd som kan sjekke og verifisere trafikk, og det er rimeligere å eie færre IP-adresser.

NAT er også en nødvendighet frem til IP versjon 6 (IPv6) blir tatt i bruk, siden den gjør at man kan være mer konservativ med antall IP-adresser som brukes. Med dagens system vil det ikke ta lang tid før det ikke er flere IP-adresser igjen, hevdes det.

"RFC (Request For Comment) 1631" omhandler NAT som en mulighet til å redusere sjansen for å gå tom for IP-adresser.

Hvilke konsekvenser dette vil få fremover er vanskelig å si, men det vil antakeligvis være lukrativt å sitte som rettighetsinnehaver av denne nettverks-protokollen/-teknologien.

Les digitodays fokus

på programvarepatenter:


Til toppen