Patentstrid kan stoppe salg av mobiltelefoner

Patentstrid kan stoppe salg av mobiltelefoner

Flere mobilleverandører kan bli berørt av et søksmål om patenter knyttet til Bluetooth-teknologien.

De fleste moderne mobiltelefoner er utstyrt med støtte for den trådløse kommunikasjonsteknologien Bluetooth, som benyttes for å knytte mobilene til eksterne enheter, for eksempel hodetelefoner eller andre mobiltelefoner.

Teknologien ble opprinnelig spesifisert av det som dengang het Ericsson Mobile Platforms. Men teknologien er delvis basert på andre teknologier, hvorav mange er patentert.

Rett før jul leverte Washington Research Foundation (WRF), en stiftelse som hjelper universiteter i den amerikanske staten Washington, et søksmål om brudd på fire patenter som benyttes i forbindelse med Bluetooth-løsninger. Søksmålet var rettet mot Matsushita og selskapets Panasonic-enhet, i tillegg til Samsung og Nokia. I søksmålet bes det om en rettskjennelse for å sperre salget av produkter som benytter den patenterte teknologien uten lisens, samt en erstatning for tapt inntekt.

Ifølge Seattle Times ble teknologien det er snakk om patentert i 1995 av Ed Suominen, som studerte radiodesign ved University of Washington. Han har senere gitt rettighetene til patentet til universitetet, som i sin tur har overlatt til WRF å forvalte det.

John Reagh, ansvarlig for forretningsutvikling og juridiske saker i WRF, forteller til Seattle Times at en rekke brikkeprodusenter som tilbyr Bluetooth-brikkesett har vist seg å krenke patentene. Amerikanske Broadcom skal allerede ha gått med på å lisensiere teknologien, mens britiske CSR skal ha nektet. Blant CSRs største kunder finner man de nevnte mobilprodusentene.

Steven Lisa, WRFs advokat, forteller at årsaken til at man forfølger mobilprodusentene i stedet for CSR, er at mobilprodusentene kjenner til hvilke brikker som er tatt i bruk i produkter som selges i USA, noe CSR ikke nødvendigvis gjør. Patentet kan kun håndheves i USA.

Hvis WRF får medhold og tildeles erstatning, vil pengene går til University of Washington. Noe vil også tilfalle Suominen.

Til toppen