Patentstrid truer super-WLAN

En patentstrid vil sannsynligvis føre til at en endelig utgave av 802.11n legges helt på is.

Patentstrid truer super-WLAN

En patentstrid vil sannsynligvis føre til at en endelig utgave av 802.11n legges helt på is.

Den britiske nettavisen The Register meldte før helgen at IEEE kan tvinges til å legge godkjenningen av 802.11n, en standard for svært raske trådløse lokalnett eller WLAN.

Utviklingen av denne standarden har vært svært spesiell. Arbeidet har tatt mange år, og ligger langt etter normal utviklingstid. Det foreligger i dag i et revidert utkast, «Draft 2», som er innbakt i produkter – bærbare PC-er, aksesspunkter, tilleggskort med mer – fra et stort antall leverandører.

Ifølge The Register er det panikk i IEEE fordi en offentlig finansiert australsk forskningsorganisasjon, Commonwealth Scientific and Industrial Research Organisation (CSIRO), har nektet å underskrive på et dokument som skal sikre brukerne av standarden lovlig tilgang til deres 11n-relaterte patenter.

CSIRO har registrert flere patenter, spesielt innen OFDM (orthogonal frequency division multiplexing), en moduleringsteknikk for trådløs overføring av digitale data, som har stor betydning for 11n-spesifikasjonen.

OFDM er grunnleggende, ikke bare for 11n, men også for 11a og 11g.

CSIRO vakte internasjonal oppsikt rett før jul, da de satt ny fartsrekord for trådløse nettverk, på 6 gigabits per sekund.

    Les også:

Det framgår av blant annet tilgjengelig bakgrunnsmateriale at CSIROs patenter er omstridt, for å si det mildt. Det framgår av blant annet tilgjengelig bakgrunnsmateriale at CSIROs patenter er omstridt, for å si det mildt.

Patentene relatert til 11a og 11g-standardene er gjenstand for søksmål og motsøksmål med blant annet Dell, Intel, HP, Microsoft og Netgear. I november i fjor vant CSIRO et søksmål mot et mindre selskap, Buffalo Technology. Denne avgjørelsen er anket. De øvrige søksmålene er blitt slått sammen i et samlesøksmål der CSIRO står mot 15 til dels svært tunge internasjonale aktører.

Ut fra CSIROs synspunkt virker det logisk å nekte å gi IEEE den fullmakten organisasjonen trenger for å fullføre 802.11n.

Fra IEEEs synspunkt opptrer ikke CSIRO konsekvent: De ga fullmakt med tanke med tanke på 11a, men har ikke underskrevet for verken 11g eller 11n. CSIROs påstand om at produsenter hadde overtrådt deres 11g-relaterte patenter ble framsatt lenge etter at de mottok henvendelsen fra IEEE.

I rettssakene har CSIRO forlangt at motpartenes utstyr trekkes fra markedet. Ifølge nettmagasinet Ars Technica har royalty-ratene de har forlangt for å lisensiere patentene ligget godt over markedsnivå, og følgelig også langt over det IEEE kan godta for teknologi som skal inngå i en standard. Det tyder på at CSIRO er seg bevist at de setter seg utenfor det IT-verdenen for øvrige anser som god takt og tone innen lisensiering.

IEEE har varslet at de vil uttale seg om denne saken i løpet av denne uken. Det man kan vente, er at rettssakene fortsetter, og at IEEE legger en endelig spesifikasjon for 11n på is. Det innebærer at Draft 2.0 blir stående som de facto standard.

Til toppen