Patenttroll vant mot mobilgiganter

Google skal ha gitt seg «mens leken var god».

Patenttroll vant mot mobilgiganter
Britisk lagmannsrett mener Samsung og Huawei krenker et LTE-patent som tilhører Unwired Planet. Bilde: PantherMedia

En britisk domstol har konkludert med at et patent som eies av Unwired Planet, et selskap som lever av å håndheve patenter selskapet har kjøpt rettighetene til, ikke bare er essensielt for LTE-teknologien (4G), men at det også krenkes av Samsung og Huawei. Dette skriver Bloomberg.

Kjennelsen kom etter en rettssak som pågikk i to uker i oktober.

Amerikanske Unwired Planet, som er notert på Nasdaq-børsen, skal ha 16 ansatte og eier mer enn 2000 patenter. De fleste skal være kjøpt fra Ericsson i 2013.

Patentene i patentporteføljene til slike selskaper har ofte tvilsom verdi og gyldighet. Dette blir gjerne først avklart etter at patentene har blitt prøvd i en rettssak.

Også Google skal ha blitt saksøkt for patentkrenkelse av Unwired Planet. Men selskapene skal ha inngått forlik før saken endte i retten.

Første i rekken

Dette er bare den første av fem lignende patentrettssaker som Unwired Planet planlegger i Storbritannia fram mot sommeren 2016. En sjette og siste rettssak skal dreie seg om spørsmål knyttet til FRAND-baserte (fair, reasonable and non-discriminatory) lisensieringsprinsipper i forbindelse med standardessensielle patenter.

Resultatet av den siste rettsaken skal ifølge Unwired Planet etablere et mål for erstatningene som tilkjennes patenteieren.

Unwired Planet har også planer om tilsvarende rettssaker i Tyskland. Den første starter i dag.

Til Bloomberg sier en representant for Samsung at selskapet vil bruke alle midler for å bevise at selskapets produkter er basert på selskapets egen forskning og utvikling de siste tiårene.

Kommentarer:

Vi har byttet system for artikkelkommentarer. For å opprette brukerkonto, registrerer du deg med BankID.