Britisk lagmannsrett mener Samsung og Huawei krenker et LTE-patent som tilhører Unwired Planet.
Britisk lagmannsrett mener Samsung og Huawei krenker et LTE-patent som tilhører Unwired Planet. (Bilde: PantherMedia)

Patentsøksmål

Patenttroll vant mot mobilgiganter

Google skal ha gitt seg «mens leken var god».

En britisk domstol har konkludert med at et patent som eies av Unwired Planet, et selskap som lever av å håndheve patenter selskapet har kjøpt rettighetene til, ikke bare er essensielt for LTE-teknologien (4G), men at det også krenkes av Samsung og Huawei. Dette skriver Bloomberg.

Kjennelsen kom etter en rettssak som pågikk i to uker i oktober.

Amerikanske Unwired Planet, som er notert på Nasdaq-børsen, skal ha 16 ansatte og eier mer enn 2000 patenter. De fleste skal være kjøpt fra Ericsson i 2013.

Patentene i patentporteføljene til slike selskaper har ofte tvilsom verdi og gyldighet. Dette blir gjerne først avklart etter at patentene har blitt prøvd i en rettssak.

Også Google skal ha blitt saksøkt for patentkrenkelse av Unwired Planet. Men selskapene skal ha inngått forlik før saken endte i retten.

Første i rekken

Dette er bare den første av fem lignende patentrettssaker som Unwired Planet planlegger i Storbritannia fram mot sommeren 2016. En sjette og siste rettssak skal dreie seg om spørsmål knyttet til FRAND-baserte (fair, reasonable and non-discriminatory) lisensieringsprinsipper i forbindelse med standardessensielle patenter.

Resultatet av den siste rettsaken skal ifølge Unwired Planet etablere et mål for erstatningene som tilkjennes patenteieren.

Unwired Planet har også planer om tilsvarende rettssaker i Tyskland. Den første starter i dag.

Til Bloomberg sier en representant for Samsung at selskapet vil bruke alle midler for å bevise at selskapets produkter er basert på selskapets egen forskning og utvikling de siste tiårene.

Til toppen