Paul Chaffey vil rydde i IT-bransjen

Tidligere SV-politiker Paul Chaffey tar grep om NHO-foreningen Abelia og vil bringe mer orden i de fagorganisertes rekker. Men han tror ikke på kollektive tariffavtaler.

Tidligere SV-politiker Paul Chaffey tar grep om NHO-foreningen Abelia og vil bringe mer orden i de fagorganisertes rekker. Men han tror ikke på kollektive tariffavtaler.

IT-ansatte, som vil kreve tariffavtaler, har vært i sterkt mindretall. LO har heller ikke hatt noen tariffmotpart i IT-bransjen tidligere. Nå som NHO-foreningen Abelia er på banen, tror El & IT-forbundet på flere tariffavtaler i bransjen.

Bransjeorganisasjonen IKT-Norge mener bedriftene og næringslivet har behov for et uavhengig, tariff-fritt alternativ.

Abelia ble stiftet før sommeren, og i dag er Paul Chaffeys første dag på jobb som daglig leder for foreningen.

Forbundsformann Hans O Felix i LO-forbundet EL & IT uttaler følgende på forbundets egen hjemmeside:

- Vi tror den kan være med på å skape ryddigere forhold i bransjen at Abelia nå er dannet. NHO er dårlig på dette med IT-avtaler. Vi ser positivt på å få Abelia som tariffmotpart, sier han.

Paul Chaffey håper på sin side at Abelia vil kunne bidra til mer orden og ryddighet i IT-bransjen, og tror NHOs apparat på arbeidsgiverpolitikk-området vil kunne bidra til dette.

- Jeg tror ikke nødvendigvis våre medlemmer vil ønske seg kollektive tariffavtaler. De ansatte i IT- og kunnskapsbedriftene vil ikke ønske å ha det. Vårt bidrag vil være å vise hva slags muligheter som er der i forhold til ulike typer avtaler og belønningssystemer, sier han til digi.no.

Under halvparten av NHOs medlemmer har ikke kollektive tariffavtaler. - IT-bedriftene er kanskje de som er minst sentralisert, sier Chaffey.

Abelia har nå mellom 200 og 300 medlemsbedrifter.

- Vi vil gjerne ha flere, og vi opplever en stor interesse for det vi har å tilby, sier han.

Hva tidligere SV-politiker Chaffey skal stemme på stortingsvalget neste mandag vil han ikke svare på. Han vil heller ikke kåre en vinner blant partiene når man tenker isolert på IT-politikk.

- Hvilket parti bør man ikke stemme på da, hvis man legger vekt på IT-politikken?

- De som vil bygge murer rundt Norge bør man være forsiktig med å stemme på. Globalisering er positivt, sier Chaffey.

Til toppen