Paynet sertifisert for sikker betaling

Visa og Mastercard innfører ny sikkerhetsstandard for å fortsatt kunne gå god for betalingstransaksjoner.

Visa og Mastercard innfører ny sikkerhetsstandard for å fortsatt kunne gå god for betalingstransaksjoner.

Paynet, et datterselskap av børsnoterte EDB, er godkjent for kortbetaling over Internett i henhold til nye sertifiseringsstandarder fra Visa og MasterCard. Det forteller EDB i en pressemelding.

Sertifiseringen innebærer at Visa og MasterCard går gode for sikkerheten knyttet til alle transaksjoner som gjennomføres på løsninger som Paynet leverer.

Kontraktsinngåelser og betaling over Internett med Visa, MasterCard og andre betalingskort forventes å vokse kraftig i årene fremover. Samtidig øker antall forsøk på innbrudd mot maskiner som står tilkoblet internett. Hensikten er å skaffe tilgang til kortholderinformasjon som kortnummer, utløpsdato og lignende. Datatyvene bruker denne informasjonen i forbindelse med ulike former for kortsvindel på nettet.

For å skjerpe sikkerheten og bevisstheten hos brukere og leverandører har Visa og MasterCard nå innført nye sertifiseringsstandarder.

Paynet er en leverandør av løsninger for betaling med kort over internett. Selskapet har vært i markedet siden 2000 og har i dag over 800 brukerstedsavtaler koblet opp i sine systemer for betaling med kort over internett. Paynet prosesserer og leverer korttransaksjoner til innløsere i Norden (Teller, euroConex, Nordea og PBS), som foretar selve utbetalingen av penger til butikkene og kjøpmennene.

Den nye standarden fra Visa og MasterCard betegnes internasjonalt som PCI DSS (Payment Card Industry Data Security Standard). Sertifiseringen innebærer at man kontinuerlig dokumenterer overfor en sertifisert tredjepart at selskapet tilfredsstiller alle krav som er satt fra Visa og MasterCard. Kravene endres fortløpende og det gjennomføres regelmessige sikkerhetskontroller av Paynets løsninger.

Hovedmålet med sertifiseringen er å forhindre at uautoriserte får tilgang til og benytter kortholderdata som er i Visa- og MasterCard- nettverket/systemene.

Til toppen