PC-bransjen må skape større forskjeller

Det private PC-markedet vil fortsette å vokse, men bare hvis leverandørene forstår at kundene ikke er like, mener Gartner.

Det private PC-markedet vil fortsette å vokse, men bare hvis leverandørene forstår at kundene ikke er like, mener Gartner.

De private kundene blir stadig viktigere for PC-produsentene og fremtiden ser lys ut i Vest-Europa, mener Gartner. Men analyseselskapet stiller opp et stort "men".

I 2004 ble hele 40 prosent av alle PCer i Vest-Europa kjøpt av privatpersoner og Gartner spår en videre vekst i et tosifferet antall prosenter i årene fremover. Men leverandørene må forstå at konsumentmarkedet ikke er et enhetlig markedet - det består av en rekke forskjellige typer kunder som i dag blir servert de samme tilbudene.

Hittil har markedet vært drevet av dype priskutt, men dette kan ikke fortsette og prisfallet er allerede bremset opp. Ny vekst må komme med differensiering og økt tilpasning.

Gartner deler opp privatmarkedet i fire grupper som de mener har forskjellige behov. I tillegg kommer hva man skal markedsføre mot disse fire gruppene - bærbar og stasjonær maskin.

- Førstegangs-kjøpere

- Erfarne kunder som skal bytte ut sin maskin

- Kunder som skal har flere maskiner i huset

- Kunder som ikke har maskiner

Prisfallet påvirker disse gruppene på forskjellige måter. Kunder som allerede har en maskin kan bli overbevist om å kjøpe seg nytt uten at de egentlig ikke hadde kjøpsplaner og kunder med flere medlemmer i husholdningen vil kjøpe flere maskiner.

Gartner trekker ikke selv frem faktorene på hvordan tilbudene kan differensieres mot de forskjellige gruppene. Men det vil typisk dreie seg om ulike tilbud på brukerstøtte, design, forskjellige typer utstyrspakker og kanskje et større skille mellom maskiner som skal brukes til spill og de som ikke egner seg til dette.

Gartner påpeker også at myndighetene er en faktor som vil påvirke salget i Vest-Europa fremover. En stadig sterkere satsning på nettbaserte offentlige tjenester vil øke behovet for PCer i alle husholdninger. Har landet en hjemme-PC-ordning vil dette også påvirke salget sterkt.

Til toppen