PC-bruk på eksamen gir late elever

Den nye eksamensordningen vil senke motivasjonen for å gjøre lekser, mener elevene selv.

Høsten 2006 ble den nye skolereformen for grunnskole og videregående skole igangsatt, som blant annet innebærer at elever kan bruke alle hjelpemidler ved eksamen. Det gjelder også bruk av PC.

Nå frykter både lærere og elever at motivasjonen for å gjøre lekser skal gå ned med den nye ordningen, for plagiatproblemer og kildebruk er langt fra løst, skriver Aftenposten.

I tillegg praktiseres det forskjellige regler ved skolene. Mens mange skoleelever kan ta i bruk PC og slå opp på nettleksikonet Wikipedia eller google for å finne den informasjon de leter etter, må andre elever fortsatt slite med papir og penn.

Elever uttrykker selv at de tror leselysten og leksetrening vil gå ned. Når elever får vite hva slags tema de skal komme opp i til eksamen, er det en enkel sak å søke på Internett for å finne kilder til stoffet.

Leder av engelsk fagutvalg Silje Moen, frykter også at elever fra ressurssterke familier får hjelp til å strukturere informasjon, mens de svake elever vil gjøre det dårligere fordi de kan bli forvirret av all informasjon som er tilgjengelig.

Til toppen