PC-diktat fra hurtig tale

Martin Held dikterer fort inn i headsettet. På skjermen vises hans korrekte tysk i et standard tekstbehandlingsvindu. Han demonstrerer Dragon Naturally Speaking.

Martin Held er ansvarlig for utvikling av tyske produkter innen det amerikanske selskapet Dragon Systems. Selskapet er en av verdens ledende spesialister på talegjenkjennende programvare. Det ble etablert i 1982, og viste sitt første produkt for bærbar PC allerede i 1984.

Talegjenkjenning kan være så mangt, fra stemmestyring via enkeltord til diktat i naturlig tempo. Dragon Naturally Speaking gjelder det siste.

- Programmet lar deg diktere opptil 160 ord i minuttet, sier Held. - Er du dyktig på tastaturet, kommer du kanskje opp i 40 ord i minuttet. Siden i fjor arrangerer vi jevnlig det vi kaller "The Dragon Challenge". Vi lover en gratis programpakke til den som greier å taste inn en gitt tekst fortere enn vi greier å dataregistrere den ved å bruke Naturally Speaking. Hittil har vi ikke gitt bort et eneste produkt.

Utenom headsettet - som også kommer i en trådløs versjon for de som liker å vandre rundt og veive med armene når de skal diktere - kreves ingen spesiell maskinutrustning på PC-en utenom et lydkort. Headsettet er selvfølge inkludert i pakken. Hensikten med programvaren er ikke først og fremst å produsere ferdige artikler, men å få registrert fortløpende de tankene man har.

- Brukerne er alle som skal produsere store mengder tekst. Noen legger vekt på at de nå endelig greier å få alle tankene sine ned "på papiret" uten å miste en eneste en, noe de opplevde når fingrene ikke var raske nok. Poenget er at du alltid kan bearbeide noe, bare det er registrert i et dokument.

Programmet hjelper også til under bearbeidingen, gjennom tre ulike hjelpemidler. Det ene er at du kan få spilt tilbake inntil de to siste sidene du har diktert. Det andre er at programmet kan lese høyt fra det aktive dokumentet. Det tredje er at programmet kan stemmestyres, slik at mange redigeringsoppgaver kan gjøres uten å bruke tastaturet. Held viser hvordan tekst kan merkes, hvordan små bokstaver kan gjøres om til store, hvordan du kan endre skrifttype og -størrelse på en overskrift, og hvordan justeringen kan endres. Disse alternativene krever stort sett at du arbeider gjennom Dragons eget vindu, eller at du nytter skreddersydde utgaver av enten Corel WordPerfect 8 - som den enkleste utgaven av Naturally Speaking vil buntes med - eller Word 97. Diktat kan ellers skje til et hvilken som helst Windows-program - f.eks. kan e-post-meldinger dikteres direkte.

- Naturally Speaking er tilgjengelig for amerikansk og britisk engelsk, og for fransk, italiensk, spansk og tysk. Det er ikke planer om å utvide til andre språk, selv om selskapet har erfaring med tre andre språk: japansk, mandarin-kinesisk og svensk. Det er et omfattende arbeid å legge til et språk, og vi regner med at det ville ta et års tid.

Dragon betrakter USA-engelsk og britisk engelsk som to ulike språk, mens britisk engelsk omfatter så ulike dialekter som irsk og oxford.

- Jeg er fra Bayern. Snakker jeg min bayerske dialekt, vil ikke programmet være i stand til å håndtere det skikkelig. Derimot spiller det ingen rolle hvilket tonefall jeg bruker når jeg snakker standardisert tysk. Har du en talefeil, vil det kanskje ta litt lenger tid å lære systemet til å gjenkjenne de riktige lydene, men det vil lykkes å komme opp i svært akseptable hastigheter.

Systemet kommer i ulike utgaver. Personal-systemet, som er det som skal buntes med WordPerfect 8, omfatter ikke den samme graden av stemmestyring eller den samme tilgangen til utvidet ordforråd som for eksempel Professional-utgaven. Den siste gir tilgang til verktøy for ytterligere skreddersøm, slik at du selv kan utvikle systemer for å aktivere andre Windows-programmer. I Tyskland koster grunnversjonen 300 mark (ca 1250 kroner), Professional 1000 mark (litt over 4000 kroner). Utvidet ordforråd betyr blant annet at du kan vedlikeholde emne-spesialiserte ordlister ved siden av den grunnleggende. Nye ord kan legges inn direkte fra tale, eller ved å la systemet bearbeide eksisterende dokumenter med fagord om spesielle emner.

- Tilgjengelighet til ulike utgaver varierer fra land til land og fra språk til språk. Vi arbeider med å ferdigstille en utviklingspakke for selskaper som vil drive avansert skreddersøm, men jeg kan ikke si annet enn at denne kommer snart.

Tester i amerikanske medier viser en gjennomsnittlig treffprosent på mellom 95 og 98. Systemkrav er minst en 133 MHz Pentium med Windows 95 eller NT, med CD-spiller og et standard 16 biters lydkort. Det kreves minst 60 MB diskplass, ytterligere 40 MB hvis du vil bruke egenskapen med stemmeopptak, og enda 15 MB hvis du vil at systemet skal kunne lese høyt fra tekst. På minnesiden er 32 MB det minimale. Skreddersøm til Word krever ytterligere 16 MB minne.

Til toppen