BEDRIFTSTEKNOLOGI

PC-disk-partisjonering med verneutstyr

Å partisjonere store disker på dagens PC-er kan gi en rekke fordeler. PartitionMagic 5.0 gir deg kontroll over denne utfordrende og givende oppgaven, og tilbyr vern mot potensielt fatale feilslag.

Eirik Rossen
27. okt. 1999 - 15:07

Partisjonering er å dele en fysisk disk i et antall logiske disker. Noe av poenget er å kjøre flere operativsystemer på samme maskin. En annen fordel, som var særlig framtredende da den første utgaven av PartitionMagic kom i 1995, er å utnytte disken bedre med filsystemet FAT til DOS og eldre og nyere Windows-varianter.

De siste årene er det blitt mer aktuelt for målgruppen til PartitionMagic - definert av opphavet PowerQuest som "IT-profesjonelle og PC-entusiaster" - å forholde seg til flere ulike filsystemer. Fram til 1996 var FAT praktisk talt enerådende, med litt konkurranse fra HPFS som kan brukes av OS/2 og Windows 3.51 og eldre. I dag møter man også kurant FAT32 (Windows 95 SR2, Windows 98 og Windows 2000), NTFS (Windows NT og Windows 2000) samt Linux-varianten Linux Ext2 og Linux Swap.

PartitionMagic er en omfattende verktøykasse for dem som liker, eller har behov for, å sjonglere med partisjonenes antall, størrelse og type. Den lar deg overkomme diskens fysiske sperrer mot å deles opp i flere enn fire partisjoner ved å skille mellom to typer partisjoner - primære og logiske - og la deg dele opp en primær partisjon i flere logiske. Den siste versjonen lar deg variere størrelsen på partisjonene og konvertere dem mellom ulike filsystemer selv om de inneholder data. Du kan konvertere frem og tilbake mellom FAT og FAT32, samt fra FAT til HPFS og fra FAT til NTFS.

Versjon 5 er videre utstyrt med veivisere som leder deg trinn for trinn gjennom alle partisjoneringsrelaterte oppgaver. Programmet nytter standard Windows-grensesnitt og kan håndtere disker over 20 GB.

Forklaringen på hvorfor flere partisjoner kan effektivisere utnyttelsen av en disk formatert i filsystemet FAT, er enkel. Da FAT ble til, var PC-diskene jevnt over små, for ikke å si minimale, sett med dagens øyne. FAT krever at en disk deles opp i noe over 65.000 logiske klynger. Uansett hvor liten en fil er, blir den tildelt minst én klynge. Men jo større disken er, jo større er hver klynge. På en disk mindre enn 127 MB disk, er FAT-klyngen 2 kB. Den øker til 32 kB når disken er mellom 1024 og 2048 MB. Windows-installasjoner vrimler av små filer på godt under 10 kB. I min Windows-katalog er det 196 filer på 10 kB eller mindre. I teorien opptar de til sammen 416 kB. I praksis, under FAT, opptar de over 6 MB.

Anslag tyder på at FAT sløser bort opptil 40 prosent av plassen hvis klyngen er på 32 kB. Halveres klyngen, for eksempel ved å dele disken i to like partisjoner, reduseres sløsingen til 25 prosent. Enda to partisjoner, og du er nede i 10 prosent. På en 2 GB disk kan en enkel partisjonering gjenvinne 600 MB!

Enda mer effektivt enn å partisjonere en FAT-formatert disk, er å oppgradere til et system som kan nytte FAT32. Hvis du vil foreta denne oppgraderingen etappevis, og sjekke at det nye operativsystemet fungerer tilfredsstillende før du går videre og oppgraderer fra FAT til FAT32, er PartitionMagic en løsning. I den nyeste oppgraderingen kan du ikke bare konvertere fra FAT til FAT32. Du kan også slå sammen en FAT og en FAT32-partisjon, og velge om resultatet skal være under FAT eller FAT32.

Med økende antall valgmuligheter, øker også muligheten for feil. Tilfeller der kunder installerte Windows NT 4.0 i en FAT32-partisjon - med derav følgende katastrofe - skal være en viktig grunn til at PowerQuest nå har lagt inn verneutstyr som hindrer brukeren fra å prøve å forene filsystemer og operativsystemer som er gjensidig inkompatible. Du hindres også fra å gjøre en partisjon mindre enn de data den allerede inneholder. Betryggende er også en egen angreknapp hvis du ved nærmere ettertanke finner at det er ting du burde gjort annerledes.

PartitionMagic gir PC-entusiaster anledning til å prøve ut nye operativsystemer i egne partisjoner uten å risikere problemer for sitt vante system. Verktøyets tilrettelegging for Linux kan oppfattes som svært interessant. En annen mulighet som appellerer, er at eldre DOS-spill og andre multimediaprogrammer som er uforenlige med nyere Windows-varianter, kan med PartitionMagic kjøres i egne partisjoner, helt atskilt fra alt det nye.

PartitionMagic 5.0 vil gjøres tilgjengelig i Norge i løpet av andre uke i november. Prisen for en enbrukerversjon er 750 kroner, inkludert mva.

Del
Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.