PC-diskene blir ikke så veldig mye større

I det siste har tettheten på PC-disker blitt doblet hvert år. Økningen vil snart falle tilbake til takten fra 1950-tallet, spår eksperter.

I det siste har tettheten på PC-disker blitt doblet hvert år. Økningen vil snart falle tilbake til takten fra 1950-tallet, spår eksperter.

Forskningssjef Currie Munce i Hitachi Global Storage Technologies – resultatet av sammenslåingen av diskenhetene til Hitachi og IBM – sier til News.com at den fysiske lagringstettheten på harddisker økte med rundt 30 prosent i året fra den første i 1956 til rundt 1991. Deretter økte takten til gjennomsnittlig 60 prosent i året til rundt 1997. Fra 1997 til 2001 ble tettheten stort sett doblet hvert år. Nå er man inne i en fase hvor økningen er i ferd med å falle tilbake til mellom 40 og 60 prosent i året, sier Munce.

Den samme tendensen bekreftes av andre bedrifter på det samme markedet.

Det oppgis to typer årsaker til denne utviklingen. På den teknologiske siden konstaterer man at størrelsen på både lesehoder og det fysiske området som allokeres til en bit data er blitt så lite, at ytterligere krymping blir stadig vanskeligere. Men også markedsforhold spiller inn. En typisk plate i en PC-harddisk har i dag en kapasitet på 80 gigabytes, og det er få som mener dette er i underkant av deres behov. Selv om hjemmemarkedet er stadig mer opptatt av digital video, kompenserer ikke det for et bedriftsmarked der etterspørselen etter PC-lagring øker med 20 til 40 prosent i året per klient, ifølge Munce.

Hvilke følger dette får for de enkelte leverandørene, er det delte meninger om. Tendensen de siste årene har vært å holde prisene konstant, og i stedet øke kapasiteten per enhet. Hvis ikke kapasiteten kan økes i den takten forbrukerne er vant med, kan produsentene være nødt til å kutte prisene. Dette kan slå til fordel for de mindre innovative leverandørene, og ramme lønnsomheten til de mer spissteknologiske.

En annen mulighet er at mer av produktutviklingen rettes mot disker for bærbare PC-er og annet mobilt utstyr som multimediaspillere og kameraer. Her vil nye lagringsmetoder kunne imøtekomme en gryende etterspørsel etter stadig større kapasitet. En lovende teknologi skal være "loddrett opptak" ("perpendicular recording") der data ikke lagres på selve flaten, men i loddrette søyler over hele skiven.

Til toppen