PC-disker klare for kvantesprang

Den endelige spesifikasjonen for serielle ATA-disker til vanlige PC-er er klar, og den første prototypen er demonstrert. Det varsler et kvantesprang i ytelse.

Den nåværende parallelle ATA-spesifikasjonen for harddisker har vart i 20 år, og er for lengst moden for utskifting. PC-disk-bransjen har samarbeidet i Serial ATA Working Group - her er blant andre Dell, IBM, Intel, Maxtor og Seagate - som la fram sin endelige spesifikasjon på Intels utviklerkonferanse i San Jose forrige uke. Der demonstrerte også Seagate og Intel den første prototypen på seriell ATA harddisk.

Seagate regner med at de første serielle ATA-diskene kommer på markedet i løpet av neste år. Fordelene er mange. Moderne seriell teknologi er langt raskere enn parallell dataoverføring. De første serielle diskene vil starte på 150 megabytes per sekund, 50 prosent over det maksimale for dagens parallelle ATA. Når teknologien når sin tredje generasjon, regner man med å nå det firedobbelte, det vil si 600 megabytes per sekund.

Ytelsesøkningen innebærer at PC-disker kan fortsette å holde følge med utviklingen på prosessorsiden. Det serielle grensesnittet har også den fordelen at de gamle brede parallellkablene inne i maskinene kan erstattes av tynne og smidige kabler som dessuten kan gjøres dobbelt så lange. Koplingsstykkene blir langt mindre. Det åpner for en tettere konstruksjon av boksene, og enklere avkjøling. Strømforbruket er også redusert. Kompatibiliteten bakover er sikret, slik at programvare og drivere til parallell ATA - formelt kjent som Ultra ATA/100 - ikke behøver å endres.

Den endelige spesifikasjonen innebærer også at diskene kan trekkes inn og ut av PC-er og annet utstyr uten at disse må slås av. Seagate ser følgelig for seg uttakbare disker som vandrer mellom hjemmeservere, PC-er, bilmusikkanlegg og så videre. På serversiden regner man med at en utvidet seriell ATA vil kunne ta over for SCSI i den nedre enden.

I en uttalelse fra Gartner Dataquest heter det at alle leverandører av periferiutstyr basert på parallell ATA må være innstilt på å gå over til seriell ATA ikke seinere enn fjerde kvartal 2003.

Til toppen