PC-en er ikke død

PC-en er under et stadig økende press fra slanke klienter som ønsker å stjele oppmerksomheten fra den fortsatt feite PC-en. Likevel mener Microsoft at den personlige computeren bare så vidt har kommet i gang.

Fredag forrige uke forsvarte Microsoft PC-ens rolle i fremtiden i forbindelse med en konferanse for profesjonelle utviklere.

- Er PC-æraen over? spurte David Vaskevitch, direktør i Microsoft.

- Svaret er ganske greit: Vi har bare så vidt kommet i gang.

Bærbare maskiner og avanserte applikasjoner slik som prosessering av digital fotografier vil styrke PC-ens rolle, mente Vaskevitch. Oracle og Sun med sine visjoner om nettcomputeren har stilt spørsmål om PC-ens berettigelse, men det biter ikke på Microsoft.

I henhold til Vaskevitch vil blant annet forretningsfolk på reise ha behov for å kjøre komplekse applikasjoner uten å være tilknyttet, noe utviklingen av markedet for store disker på bærbare maskiner gir ham rett i. Nettcomputeren skal jo ikke ha noen lokal lagring i det hele tatt.

Hører man på Bill Gates, styreformann i Microsoft, har PC-en en lysende og lydhør fremtid. Om ikke lenge vil man kunne snakke til PC-en hvis Gates får det som han vil.

- Vi jobber med et mer intelligent computersystem, ett som det er lettere å kommunisere med, sa Gates, mens han demonstrerte selskapets tale-til-tekst-programvare og siste nytt av Microsoft-teknologi for seende PC-er i forbindelse med konferansen..

Gates forklarte at det var gjort enorme fremskritt for teknologi som gir datamaskiner videobilder i sanntid basert på verbale kommandoer, selv om maskinen fortsatt gjør feil i 35 prosent av tilfellene.

- Vi har fortsatt et stykke igjen, sa Gates, men understreket at selskapet bygger den underliggende teknologien inn i Windows NT 5.0.

Gates levnet ikke mye tvil om at selskapet legger svært stor vekt på NT 5.0 i fremtiden.

- Det vil være fair å si at Microsoft satser fremtiden på NT versjon 5, sa Gates og forklarte at endelig versjon av NT 5.0 kommer en gang til neste år. Første store beta-versjon av NT 5.0 blir sluppet i disse dager.

Til toppen