PC-en i bakleksa på Kontor og Data

Færre utstillere og mindre utstillingsareal er status for Kontor og Data-messen i 1998 sammenlignet med messen i 1996. Dessuten er PC-en ikke lenger noe trekkplaster - den er blitt hyllevare.

Færre utstillere og mindre utstillingsareal er status for Kontor og Data-messen i 1998 sammenlignet med messen i 1996. Dessuten er PC-en ikke lenger noe trekkplaster - den er blitt hyllevare.

- For to år siden var det 400 utstillere og noen flere kvadratmeter enn vi har i år, sier prosjektleder Øyvind Narvestad i Norges Varemesse. Nå bruker vi seks av sju haller her på Sjølyst, og vi har 319 utstillere. 33 utstillere kommer fra åtte land utenom Norge, hovedsakelig Norden og andre EU-land som Tyskland og England.

Generalsekretær Per Morten Hoff i Kontor og Datateknisk Landsforening KDL kan fortelle om følgende trender for Kontor og Data 1998.

- Jeg vil nevne fire tendenser som er forholdsvis tydelige på årets messe. For det første er digitalteknikken på vei inn i det som tidligere har vært standard kontorutstyr. I stedet for tradisjonelle kopimaskiner kommer nå flerfunksjonsmaskiner med utskrift, skanning, faksing og kopiering, og de er selvfølgelig koplet til datanettverket.

- For det andre er det et stort innslag av trådløse datanettverk. En tredje tendens er at det er langt mer fokus på løsninger enn på for eksempel PC-er som produkt. Dette har sammenheng med den fjerde tendensen, som er stor oppmerksomhet omkring nye administrative programmer. Vi er inne i en periode der svært mye av denne programvaren skiftes ut. Vi hadde en undersøkelse for et par år siden der vi avdekket at mye administrativt programvare i norske bedrifter var opp til ti-elleve år gammel.

Informasjonsteknologien har ennå ikke overtatt hele messen. 76 utstillere driver med møbler, mens 44 har kontormaskiner og allment kontorutstyr. 32 faller inn under kategorien telekommunikasjon, mens 72 er programvarehus og 65 leverer datamaskiner og annen IT-maskinvare.

- Fordelingen av utstillere på de ulike områdene er omtrent som sist, sier Narvestad. - At det er færre enn for to år siden bør kanskje sees i sammenheng med at 1996 satte en virkelig rekord, mens årets oppslutning tilsvarer mer nivået fra tidligere på 1990-tallet.

Av spesielle områder på messen nevner Narvestad temaparken i hall E der en rekke leverandører har gått sammen for å vise nettverk i teknologi og i bruk.

- Et samarbeid med Datakortet AS gjør at du kan få tatt "PC-lappen" på messen. Ellers vil jeg nevne at det er en rekke seminarer organisert av utstillerne i tillegg til de åtte offisielle konferansene.

Ellers avspeiler møbelavdelingen en ny interesse for lettere og bedre ergonomisk funderte møbler, samtidig som møbelbransjen kjører et prosjekt kalt "produsentansvar for brukte kontormøbler" med fokus på et framtidig økonomisk og miljøriktig retursystem.

Til toppen