- PC-en må bli rimeligere å bruke

Microsofts Europa-sjef Bernard Vergnes var åpenhjertig selvkritisk da han la fram selskapets strategi for å redusere kundenes IT-utgifter på en konferanse organisert av Olivetti-gruppen 22. og 23. mai.

Microsofts Europa-sjef Bernard Vergnes var åpenhjertig selvkritisk da han la fram selskapets strategi for å redusere kundenes IT-utgifter på en konferanse organisert av Olivetti-gruppen 22. og 23. mai.

Vergnes innrømmet at han var blitt rystet av undersøkelsene som viste at 60 til 70 prosent av kostnadene tilknyttet bruk av pc-er gjelder administrasjon. Uten oppfordring sa han at Windows hadde mye av skylden, og at pc-ens allsidighet var en viktig faktor i å drive opp kostnadene. På oppfordring uttalte han følgende:

- Oracle-folkene og andre har pekt på en skavank i pc-ens utvikling. Så langt har de rett. Vårt svar er å løse dette på en kompatibel måte.

Med "kompatibilitet" mener Vergnes selvfølgelig "Windows-kompatibilitet". Løsningen omfatter to hovedforhold: Automatisering av administrasjon, og tilbud om rimeligere maskinvare når det ikke er påkrevet med samme allsidighet som i dagens pc-er.

Rimeligere administrasjon er knyttet til noe Microsoft har gjort kjent som "Zero Administration Initiative". Vergnes brukte betegnelsen Zero Administration Windows eller ZAW om en ordning som gjør det mulig for en systemadministrator å oppnå full kontroll over enhver maskin som kjøres under Windows. Dette omfatter blant annet installasjon av programvare og konfigurering. Han lovet at det ville komme en "ZA-kit" for Windows 95 og NT, og at denne pakken ville innfri 80 prosent av alle løfter avgitt i forbindelse med ZAW. Full støtte kommer først med neste utgave av Windows 95, noe Vergnes kalte Windows 98 (kodenavn Memphis), og versjon 5 av NT.

Rimeligere maskinvare betyr to alternativer til en fullverdig PC. Det enkleste alternativet er Windows Terminal, dvs en terminal som gir deg inntrykket av å kjøre Windows når den er koplet til en NT-server. Microsoft har kjøpt teknologi fra eksisterende leverandører av slike terminaler, Prologue og Citrix. Microsofts versjon vil støttes fra og med neste beta-utgave av Windows NT Server versjon 5.

Vergnes karakteriserte den kjente NetPC-en som et mellomalternativ. NetPC-en er en pc i lukket boks, totalt kontrollert av sin server, selv om programvare og data kan lagres lokalt. Slike maskiner vil komme på markedet i løpet av tredje eller fjerde kvartal, lovet Vergnes, og nesten alle store leverandører vil tilby egne modeller.

- Det er det samlede tilbudet i Windows-verden som må sammenliknes med det såkalte NC-alternativet (network computer), slo Vergnes fast, og trakk samtidig inn det at bærbare pc-er blir stadig mer populære blant profesjonelle brukere. - NC står egentlig for "non-compatible". De er ikke kompatible med Windows-verden, og de ulike NC-løsningene er heller ikke kompatible med hverandre. Skal de holde tritt med utviklingen av nettleser-teknologien kan de heller ikke være spesielt tynne. Dessuten inneholder denne arkitekturen ingen løsning for mobile brukere.

Vergnes pekte til slutt på at NC-en, i likhet med Windows Terminal men i motsetning til NetPC-en, gir en sterkere belastning på serveren enn standard pc-er. Etter dette resonnementet skulle en overgang til NC-er medføre betydelige tilleggsinvesteringer i servere. Halvt i spøk sa Vergnes at dette er hensikten med hele NC-ideen - å selge flere dyre servere.

Det Vergnes egentlig sier er at andre fant feilen, men at Microsoft er flinkest til å rette den opp. Det skal bli interessant å se om uavhengige undersøkelser og beregninger kan bekrefte denne påstanden.

Til toppen