PC-en som hvisker og PC-en den grønne

Fujitsu Siemens mener PC-er skal sees men ikke høres, og tenker også miljø i videre forstand.

Fujitsu Siemens mener PC-er skal sees men ikke høres, og tenker også miljø i videre forstand.

Yrkes-PC-familien Scenic til Fujitsu Siemens er fornyet med tanke på å tilfredsstille flere typer miljøkrav. Produktsjef Gernot H. Wullstein er spesielt begeistret for de nye ”hviskende” Scenic-modellene, og for spesialvarianten av Scenic S2 som har fått betegnelsen ”Green PC”.

De ”hviskende” Scenic-modellene avgir 20 desibel i sovende tilstand, og klatrer så vidt fra dette ikke-hørbare nivået til 22–24 desibel i vanlig drift. Med maksimal belastning, det vil si når vifte, harddisk og optisk drev går for fullt, er støynivået stadig behagelige 34 desibel.

– Dette er halvparten så mye støy som det vanlige PC-er avgir, sier Wullstein. – Prispåslaget er beskjedent, gjennomsnittlig 10 prosent. I et kontormiljø er virkningen i høyeste grad merkbar.

For å få til denne støyreduksjonen, har Fujitsu Siemens designet et eget hovedkort for å kunne stokke om på komponentene inne i boksen. Det har gjort det mulig å kutte ut prosessorviften, og nøye seg med en stor vifte ved strømforsyningen. En egen lufttunnel sørger for at også prosessoren avkjøles. Dimensjonen på viften gjør at den som oftest kan rotere forholdsvis sakte, med tilsvarende lite støy. Et internt termometer forteller viften hvor fort den skal rotere. Lufttunnelen er formet slik at lyden ledes ut med luften.

– Den andre store støykilden i PC-er er harddisken. Vi har laget en ny skrueløs montering av diskene, der diskene holdes fast i en klamme av plast. Det reduserer ikke bare vibrasjonene. Det har også den fordelen at diskene kan byttes uten verktøy. Resten av kassen er også laget slik at det er lett å komme til og bytte komponenter uten verktøy.

Scenic-PC-ene kommer i flere fysiske varianter og med et bredt spektrum av prosessorer, minne, harddisk og så videre.

Grønn PC
Fujitsu Siemens har arbeidet med miljøriktige PC-er tidligere. Midt på 1990-tallet ble Bellona med på en omvisning ved produksjonsanlegget i Augsburg, og ga uttrykk for sin beundring. Men beundringen fra miljøaktivistene ga ikke noe gjennomslag i markedet. Nå gjør selskapet et nytt forsøk.

– Konseptet bygger på en helhetlig tilnærming, der man starter med utvikling, og går gjennom systemegenskapene, materialbruk, produksjon og transport, for så å ende i resirkulering. Vi har laget våre egne retningslinjer for miljøriktige produkter, med lister over forbudte materialer, krav til miljøriktig pakking, resirkulering, og samsvar med eksterne miljøkrav, blant annet det tyske ”Blauer Engel” for PC-er.

Hovedkortet er spesialutviklet i henhold til det som antas å bli innholdet i et EU-direktiv som vil komme om et par år. Det inneholder fortsatt bromider – flammehemmende materialer som fortsatt er nødvendige – men i langt mindre omfang enn tidligere. Blymengden per hovedkort er også drastisk redusert, fra 12 til tre gram.

– Hvert år produserer Fujitsu Siemens 2,1 millioner hovedkort. Hadde alle vært av denne miljøtypen, ville vi spart 25,2 tonn med bly.

Støyreduksjonen tilsvarer de ”hviskende” Scenic-modellene. Batteriene er helt uten kadmium og kvikksølv. Til håndbøkene er trykket på klorfritt papir. Selskapet har bygget opp et eget resirkuleringsanlegg uten bly eller andre farlige utslipp.

– Prisøkningen svarer til 10 euro per maskin. Blant de første større kundene er Sveriges største sykehus, Huddinge, som antas å kjøpe mellom 800 og 1200 grønne PC-er årlig, avslutter Wullstein.

Til toppen