PC-krakk i år 2000

Et amerikansk markedsbyrå har gjort en undersøkelse som viser at PC-bransjen etter 17 år med vekst står overfor 15 prosent fall i salget i år 2000. Det kan bety tidenes priskrig på PC-utstyr.

Et amerikansk markedsbyrå har gjort en undersøkelse som viser at PC-bransjen etter 17 år med vekst står overfor 15 prosent fall i salget i år 2000. Det kan bety tidenes priskrig på PC-utstyr.

Omsetningen i PC-bransjen vil toppe seg i 1999 for deretter å falle kraftig i år 2000. Dette er den dystre spådom som Carl Howe i markedsbyrået Forrester Research kommer med i en rapport: "PC Industry Roller Coaster."

I henhold til Forrester-rapporten vil det være svært høy aktivitet i 1999 fordi organisasjoner og selskaper skifter ut gammelt utstyr for å være forberedt på overgangen til år 2000. Fra og med år 2000 - derimot - vil inntekter fra PC-salget falle dramatisk.

Resultatet vil bli kraftige prisreduksjoner fra produsentene for å stimulere etterspørselen noe som i realiteten kan bety regelrett priskrig. Dette er dårlige nyheter for en bransje med allerede sterkt pressede marginer. En annen dårlig nyhet for bransjen er den stadig sterkere konkurranse fra billige internettapparater.

I henhold til Forrester-rapporten vil omsetningen i PC-bransjen i USA nå 53,5 milliarder dollar i 1998, vokse til 55 milliarder dollar i 1999, og falle kraftig til 47 milliarder dollar i år 2000. Deretter vil salget holde seg flatt med en omsetning på 47,9 milliarder dollar i 2001, og 47,1 milliarder i 2002.

Howe mener at bransjen aldri vil gjenvinne de enorme bedriftsinvesteringene på 8 milliarder dollar som bransjen mister i år 2000.

I henhold til Howe vil bransjen sette søkelyset på konsumentmarkedet for å redde omsetningen. Der er konkurransen tøff og marginene svært pressede. Dessuten vil PC-en få kraftig konkurranse fra en ny generasjon billige internettapparater.

Undersøkelsen er gjort blant storkjøpere av datautstyr i 50 amerikanske Fortune 1000-bedrifter, samt ledere hos 20 ledende PC-aktører i det amerikanske markedet.

Tabell 1) Omsetning i PC-bransjen i USA i 1998-2002

År Omsetning
1998 $53,5 mrd.
1999 $55,0 mrd.
2000 $47,0 mrd.
2001 $47,9 mrd.
2002 $47,1 mrd.

(Kilde: "PC Industry Roller Coaster" fra Forrester Research)

Til toppen