PC Lan lover penere tall

Det nyetablerte distribusjonsselskapet PC Lan hikker etter fall i Sverige, men lover bedring.

Det nyetablerte distribusjonsselskapet PC Lan hikker etter fall i Sverige, men lover bedring.

PC Lan er en nykommer på Oslo Børs etter at Merkantildata og deres konkurrent Getronics (tidligere Ark/Cinet/Skrivervik) slo sammen sine distribusjonsselskaper. Distribusjon preges av store volumer og lave marginer, og PC Lan er ikke noe unntak.

PC Lan har så langt i år omsatt for 3,1 milliarder kroner, en økning fra 2,5 milliarder i fjor. Selskapet sitter igjen med 50,9 millioner kroner, svakt opp fra 48,5 i fjor. Tidligere i dag sa Merkantildata-sjef Tom Adolfsen at han ikke jublet, men var fornøyd med PC Lan, tatt i betraktning hva han mener er lavere marginer hos kokurrentene. (Se egen sak om Merkantildata-resultater)

PC Lan er rammet av en omsetningssvikt i Sverige som resten av bransjen etter at myndighetene la om de gunstige skattereglene for hjemme-PCer tidligere i år. Dette førte til en bråstopp i bruken av hjemme-PC ordningen som har skutt i været i Norge.

"Som i databransjen generelt, opplevde PC LAN både i Norge og Sverige en svak juli og august, mens aktivitetsnivået i september måned var høyt. Ordrereserven inn i 4. kvartal 1999 er tilfredsstillende, og utsiktene for kvartalet er gode", skriver selskapet i sin børsmelding.

Til toppen