PC LAN på børs i oktober

Merkantildatas distribusjonsvirksomhet PC LAN har inngått den endelige overtakelsesavtalen med Manora Datadistribusjon og NetCenter Distribusjon AS. Nå søker PC LAN notering på hovedlisten ved Oslo Børs.

Merkantildatas distribusjonsvirksomhet PC LAN har inngått den endelige overtakelsesavtalen med Manora Datadistribusjon og NetCenter Distribusjon AS. Nå søker PC LAN notering på hovedlisten ved Oslo Børs.

Søknaden om børsnotering forventes å bli behandlet av styret ved Oslo Børs 21. september. Etter alle solemerker vil PC LAN dermed bli børsnotert i oktober med en markedsverdi rundt 585 millioner kroner.

Merkantildata ASA annonserte 22. juni at distribusjonsvirksomheten, PC LAN, skulle skilles ut som et selvstendig børsnotert selskap. Det ble samtidig annonsert at Merkantildata hadde inngått intensjonsavtale om å kjøpe distribusjonsvirksomheten Manora Datadistribusjon fra Martinsson Gruppen AB (se relatert artikkel nedenfor). Endelig vederlag er satt til 127 millioner svenske kroner.

Ifølge en børsmelding er den endelige kjøpsavtalen nå inngått - med forbehold om at de svenske konkurransemyndighetene godkjenner avtalen.

Samtidig er det klart at PC LANs overtakelse av NetCenter Distribusjon AS fra ARK ASA (nå Getronics) dras i havn for 65 millioner kroner (se egen sak).

Tom Adolfsens Merkantildata vil selge seg ned til 15 prosent eierandel i PC LAN. Getronics vil sitte med syv prosent av selskapet mens Investeringsbolaget Atle, som står bak Manora, får tre prosent av PC LAN.

Til toppen