PC Lan velger Tulip

Tulip Computer har fått innpass i Merkantildatas distribusjonsavdeling, PC Lan. Tulip som solgte 1.300 PCer i 1996, regner med å selge 4.000 PCer i 1997 gjennom avtalen.

Tulip Computer har fått innpass i Merkantildatas distribusjonsavdeling, PC Lan. Tulip som solgte 1.300 PCer i 1996, regner med å selge 4.000 PCer i 1997 gjennom avtalen.

PC Lan, som er Merkantildatas distribusjonsselskap og fra 1. januar inkluderer innfusjonerte Digital Distribusjon, har valgt å satse på Tulip Computer som billig PC-merke. Selskapet har fra før av Compaq, Digital, og Apple. Selskapet har sluttet å føre Acer.

Avtalen er svært viktig for Tulip som ble etablert i Norge i 1995 og var distribuert gjennom Digital Distribusjon. I 1996 solgte Tulip 1.400 PCer gjennom sammarbeidet med Digital Distribusjon, noe Tulip ikke var fornøyd med.

- Vi var i ferd med å si opp avtalen med Digital Distribusjon for å finne andre partnere, da det ble kjent at Digital Distribusjon ville gå inne i Merkantildata-konsernet, forteller Tom Erik Wang, daglig leder i Tulip Computer. Nå har vi forhandlet frem en avtale som vil spre budskapet om Tulip og gjøre produktene mer tilgjengelig , fortsetter Wang.

- Tulip er verdens neste eldste PC-merke med oppstart i 1979 i Nederland. Vi solgte 300.000 PCer på verdensbasis i 1996, og tjener gode penger fordi vi fører en svært streng kostnadskontroll.

- Vi ble ble valgt som en tredje PC leverandør til PC Lan basert på høy kvalitet i produktene, aggressive prispolitikk i forhold til produkt, korte leveringstider, fleksibilitet i produksjonen og gode servicebetingelser, avslutter en meget fornøyd Wang.

Til toppen