PC-leverandører boikotter Intel

IBM, Dell og Compaq sier deres Pentium III-maskiner vil leveres med Intels nye prosessor-serienummer avslått i BIOS.

IBM, Dell og Compaq sier deres Pentium III-maskiner vil leveres med Intels nye prosessor-serienummer avslått i BIOS.

Informasjonskonsulent Mette Silberg i IBM Norge sier at serienummeret vil være avslått i BIOS allerede i de første maskinene som leveres i Norge med den nye Pentium III-prosessoren fra Intel. IBM kunngjør nye Pentium III-maskiner i morgen.

PC-sjef Hans Kristian Seime i Dell Norge sier at alle Pentium III-maskiner som leveres i Norge, vil ha en innstilling i BIOS som gjør prosessor-serienummeret utilgjengelig.

Compaq vil derimot vente noen måneder før Pentium III-maskiner leveres med prosessor-serienummeret avslått i BIOS. I mens vil man følge Intels anbefaling om at programvaren som brukes til å kontrollere om serienummeret kan leses eller ikke - gitt at det ikke er avslått i BIOS - leveres innstilt på "prosessor-serienummer ikke lesbart".

Bull Norge har allerede levert en begrenset mengde Pentium III-maskiner til kunder til testformål, og vet ennå ikke hva slags politikk moderselskapet vil bestemme seg for. I de leverte maskinene er serienummeret ikke avslått i BIOS.

Bakgrunnen for at PC-leverandører vil slå av serienummeret i BIOS, er protester fra personverngrupper i USA som mener at det ikke er tilstrekkelig å kunne slå av serienummeret gjennom vanlig programvare. Serienummeret tenkes brukt blant annet til å identifisere brukeren overfor kommersielle nettsteder. Et tysk datablad har demonstrert at det er mulig å fange serienummeret selv om det er slått av gjennom Intels programvareverktøy. Prosessen er svært upraktisk hvis hensikten er å samle serienummere fra et stort antall brukere, siden man må lure brukeren til å ta en reset, og så fange nummeret under oppstartprosedyren, for programvaren rekker å slå det av.

I fjor sommer dukket det opp et virus, kjent som CIH, med den egenskapen at det under visse forutsetninger er i stand til å overskrive BIOS-en i en PC. Det skulle dermed være en teoretisk mulighet for å nå inn til BIOS, skru av beskyttelsen og lese serienummeret. Personverngruppene har ennå ikke uttalt seg om hvordan BIOS-blokken ligger i forhold til den beskyttelsesterskelen de mener er nødvendig for vanlige brukere.

De som beklager at PC-leverandører ikke ønsker å gjøre prosessor-serienummeret tilgjengelig, er leverandørene av nettadministrative systemer. Computer Associates har utviklet en modul til Unicenter TNG som gjør det mulig å lese prosessor-serienummeret. Teknisk sjef Jørn Howlid forteller at dette er første gang man har anledning til entydig å identifisere en bestemt prosessor, ikke bare avlese egenskaper som type og klokkefrekvens.

- Det gjør det blant annet mulig å identifisere hvilke maskiner som har prosessorer fra én bestemt batch, og som bør overvåkes spesielt hvis andre prosessorer fra denne batchen viser seg å ha bestemte defekter.

Unicenter samler vanligvis opplysninger om den enkelte maskin fra en såkalt MIF-fil (management information file). Leverandører som Dell sørger for at denne filen er ajour med opplysninger om prosessor, disk, minnebrikker osv når maskinen leveres. MIF-filen kan bare leses av bestemte applikasjoner, og er dessuten passordbeskyttede.

Til toppen