PC-markedet vil stupe neste år

Verdens største OEM-produsent spår smell neste år etter ordresvikt fra PC-produsentene.

PC-markedet vil stupe neste år

Verdens største OEM-produsent spår smell neste år etter ordresvikt fra PC-produsentene.

Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC), verdens største OEM-produsent av elektroniske brikker, leverte i går sine tall for tredje kvartal. TSMC leverer brikker til alle slags elektronisk apparatur, fra pc-er og mobiltelefoner til MP3-spillere og tv-er. Om lag en tredel av selskapets omsetning går til pc-produsenter.

TSMCs tall gjenspeiler følgelig elektronikkbransjens utsikter generelt, og pc-markedets utsikter spesielt. Blant kundene som bruker TSMC til å produsere sine brikker, er Nvidia og Texas Instruments.

Tallene er ikke spesielt hyggelige. Omsetningen i tredje kvartal lå under det analytikerne hadde ventet. TSMC så seg nødt til å dempe forventningene til fjerde kvartal og til 2009. De tror de kan stå overfor en omsetningssvikt på mellom 5 og 9 prosent i 2009. I inneværende kvartal venter de en omsetning som ligger 25 prosent under omsetningen i tredje kvartal.

TSMC vil tilpasse seg de dystre utsiktene ved å kutte sine investeringer i nytt produksjonsutstyr med 20 prosent i 2009, fra 1,8 milliarder (amerikanske) dollar i 2008.

Flere av TSMCs konkurrenter har nylig gitt uttrykk for tilsvarende oppfatninger. UMC anslår omsetningssvikten fra tredje til fjerde kvartal til 25 prosent. Semiconductor Manufacturing International varsler om «bratt fall» i samme periode.

Under en analytikerkonferanse (fullstendig avskrift er lagt ut på nettet) etter at tallene ble lagt fram, utdypet TSMC sin formelle presentasjon.

Her ga toppsjef Rick Tsai et klart inntrykk av at venter at pc-markedet vil stupe i 2009.

Tsai venter at omsetningen deres av brikker til pc-er vil falle med 20 prosent i fjerde kvartal i år. I 2009 venter han «negativ vekst» på nærmere ti prosent. Alvoret i dette understrekes av den kjensgjerningen at veksten innen pc-er lenge har vært faktoren som har bidratt mest til TSMCs egen vekst.

    Les også:

Til toppen