PC-produsentene har redusert giftbruken

Greenpeace' test viser at det er fullt mulig å lage bærbare PC-er uten bruk av de verste giftstoffene.

PC-produsentene har redusert giftbruken

Greenpeace' test viser at det er fullt mulig å lage bærbare PC-er uten bruk av de verste giftstoffene.

De flest PC-er og andre elektroniske enheter inneholder giftige materialer, noe Greenpeace har satt fokus på gjennom organisasjonens «Guide to Greener Electronics», hvor en rekke store PC- og elektronikkprodusenter rangeres etter hvilke regler de har for bruk av giftige materialer og resirkulering.

I oversikten fra september leder Nokia, med Sony Ericsson på en andreplass. Nederst ligger HP og Panasonic.

I går publiserte Greenpeace resultatet av en annen test. Organisasjonen har analysert innholdet av giftstoffer i 18 bærbare PC-er fra Acer, Apple, Dell, HP, Sony og Toshiba. Maskinene er blitt kjøpt i 14 ulike land i både Europa, Nord- og Sør-Amerika, samt Asia. Analysene er blitt gjort både av Greenpeace og av et uavhengig laboratorium.

Undersøkelsen viser at PC-produsentene har faset ut noen av de giftigste materialene det siste året, men at mye gjenstår for å eliminere andre, for eksempel PVC, bromerte flammehemmere og ftalater.

Den nye testrapporten, heter «Toxic chemicals in computers - Reloaded», viser at mer enn 40 prosent av komponentene som er blitt testet, inneholder brom. Konsentrasjonene var på opptil 10 prosent av den samlede vekten. Maskinene fra Sony hadde færrest komponenter med brom, mens Dells maskiner hadde flest.

44 prosent av både de interne og eksterne kablene hadde isolasjon som inneholdt PVC, mens ftalater ble funnet i kablene til strømforsyningene til alle maskinene. De høyeste nivåene ble funnet i maskiner fra Acer og HP.

Sammenlignet med en tilsvarende undersøkelse om giftstoffer i bærbare PC-er solgt i Europa i 2006, har PC-produsentene betydelig redusert bruken av bly, kadmium, kvikksølv, heksavalent krom og visse bromerte flammehemmere. Undersøkelsen i 2006 ble gjort før EU vedtok lovgivningen om giftige stoffer i elektronisk utstyr, som er kjent som RoHS.

Greenpeace anser det som en god nyhet at RoHS-reglene er blitt tatt til følge av alle selskapene og ikke bare i det europeiske markedet hvor de er et minimumskrav. RoHS-lovgivningen berører dog ikke alle typer giftstoffer.

Samtidig viser undersøkelsen at nesten alle komponentene som inneholder enten brom eller PVC i noen PC-er, er blitt funnet uten disse kjemikaliene i andre maskiner. Dette betyr egentlig at bruken av kjemikaliene kan være unødvendig.

Ved å kombinere komponentene fra de ulike maskinene, kan det ifølge Greenpeace være mulig å produsere maskiner som ikke innholder noen av de verste stoffene. Dette er Greenpeace' mål.

Alle PC-leverandørene i denne undersøkelsen, bortsett fra HP, har ifølge Greenpeace offentliggjort planer for å eliminere bruken av disse kjemikaliene i løpet av 2008 og 2009.

Til toppen