PC-reparatør saksøker Twitter for å ha blitt «hengt ut» som hacker

Krever en halv milliard dollar i erstatning.

PC-reparatør saksøker Twitter for å ha blitt «hengt ut» som hacker
Twitter saksøkes på grunn av tjenestens antydning om at publisert materiale var blitt gjort tilgjengelig via hacking. Foto: Yucel Moran / Unsplash

Tidligere var «hacker» en hedersbetegnelse for en som er veldig flink til å løse IT-problemer. Nå har Twitter blitt saksøkt for å ha antydet at eieren av reparasjonsverkstedet The Mac Shop i Delaware, USA, er en hacker, noe eieren mener er ærekrenkende.

;