PC-salget opp 26 prosent

Tall fra analyseselskapet IDC viser en vekst i PC-salget på hele 26 prosent i Vest-Europa det siste kvartalet.

Tall fra analyseselskapet IDC viser en vekst i PC-salget på hele 26 prosent i Vest-Europa det siste kvartalet.

Veksten i PC-salget fra tredje kvartal 97 til i år er på 20 prosent i Europa, Midtøsten og Afrika. Dette gjør området til den regionen med sterkest vekst.

Veksten i Vest-Europa var på 26 prosent, og ble trukket opp av at flere større leverandører flyttet varer over i distribusjonskanalene som en forberedelse på et ventet høyt salg i fjerde kvartal. Analyseselskapet IDC mener veksten er hjulpet av hyggelige priser på maskiner for bordflaten samt økende bruk av Internett og intranett. Kostnader til å rydde opp i år 2000-problemer og forberedelser til innføringen av Euroen har imidlertid tappet mindre bedrifters IT-budsjetter.

I Norden mener IDC at PC-salget i stor grad trekkes opp av avtaler om PC-er til de ansatte. I enkelte land (spesifikt Sverige) får bedriftene skattefradrag for kjøp av PC-er til sine ansatte noe som trekker opp salget. Analyseselskapet mener denne trenden bare blir sterkere etter hvert som fagforeninger legger press på arbeidsgivere for å tilby hjemme-PC som et utdanningstilbud til de ansatte og deres barn.

Flere mindre land som Hellas og Irland viser sterk vekst som en følge av at myndighetene øker sin ressursbruk på informasjonsteknologi.

Det er fremdeles Compaq som dominerer det europeiske markedet med en markedsandel på 18 prosent i Vest-Europa, og en vekst på nesten 39 prosent de siste 12 månedene. Sterkest vekst har (igjen) Dell med en omsetningsvekst på nærmere 90 prosent. IBM på sin side tar igjen noe av det tapte og vokste med 32 prosent i området under ett.

Et felles trekk i hele regionen er en konsolidering hvor internasjonale leverandører vokser på bekostning av de lokale selskapene.

Til toppen