PC-salget passerer 150 mill

I følge prognoser fra USA-baserte Dataquest, et konsulentselskap innen høyteknologibransjen, vil salget av PCer øke med 179 prosent fra 1997 til 2001.

I følge prognoser fra USA-baserte Dataquest, et konsulentselskap innen høyteknologibransjen, vil salget av PCer øke med 179 prosent fra 1997 til 2001.

Deres estimater for 1997 er 19 prosents økning i salget av PCer, noe som tilsvarer et salg på 84,3 millioner enheter. Selskapets analyser viser at salgsøkningen også de neste årene vil være over ti prosent. I år 2001 vil det - etter de analyser som Dataquest har foretatt - bli solgt 151,6 millioner enheter.

Dataquest har invitert alle indiustrilederene til seminar, "Sustaining Double-Digit Growth", for å diskutere de muligheter markedet har. Som en innledning til seminaret har Bill Schaub, en av Dataquests direktører, uttalt at PC-krigen mellom Dell og de andre produsentene vil føre til en varig forandring i det industrielle landskapet. Videre sier han at de som er er avhengig av PC industrien må trå varsomt i dette nye terrenget.

Seminaret blir holdt 14-15 juli i Santa Clara, California.

Til toppen