PC-selgere må informere bedre

IT-leverandører kan slippe unna erstatning på harddisk-krasj dersom de på forhånd gir god informasjon .

IT-leverandører kan slippe unna erstatning på harddisk-krasj dersom de på forhånd gir god informasjon .

Forbrukerrådet gikk før jul ut med en uttalelse om at selger av harddisker har ansvar for utgifter til å redde kundenes data når disken krasjer. Dette kan bli svært dyrt, og IKT-Norge protesterer.

Stridens kjerne dreier seg om hvorvidt det er kundens ansvar å ta sikkerhetskopi av innholdet på harddiskene, og om kunden selv har deler eller hele ansvaret for tap av som følge av at en harddisk bryter sammen.

Nå har Forbrukerrådet og IKT-Norge hatt sitt første møte, og er langt på vei enige, skal vi tro seniorrådgiver Jon Andreas Lange i Forbrukerrådet.

- Vi har blitt enige om at selgers erstatningsansvar bør avgjøres gjennom forbrukertvistutvalget eller domstolene. Men for å unngå å i det hele tatt komme så langt, kan selger avverge mye ved å gi tilstrekkelig informasjon ved salget, sier han til digi.no.

    Les også:

Forbrukerrådet har etablert en positiv dialog med IKT-bransjen, og skal i tillegg snakke med flere aktører i IT-bransjen. Snart skal også EE-bransjen bli innkalt til møte og uttale seg om sitt syn på kjøpers og selgers plikter.

Forbrukerrådet og IKT-Norge ser nå på detaljer rundt hvilken informasjon som må gis videre til kjøperen om lagring, og hvilken plikt en selger må forventes å ha.

Ifølge forbrukerkjøpsloven paragraf 16 forplikter en selger å gi opplysninger om «forhold ved tingen eller dens bruk som han eller hun burde kjenne til, og som forbruker hadde grunn til å regne med å få». Selger skal gi «nødvendige opplysninger om installering, montering, bruk, stell og oppbevaring. Hvis selger ikke gir slike opplysninger, kan det i seg selv oppfattes som mangel, som kan gi kjøper rettigheter».

Lange mener også at selger har en opplysningsplikt dersom kjøper trenger en rekke ekstrautstyr for å sikre seg data.

Informasjonen skal gis på en klar og tydelig måte, skriftlig og gjerne også muntlig dersom det er påkrevd.

Forbrukerrådet har ikke mottatt en storm av klager, men en rekke spørsmål rundt dette.

- Jeg antar at dette er en problemstilling som etter hvert vil komme for andre typer digital produkter med lagringsmedium, fra MP3-spillere til digitalkamera, framholder Lange til digi.no.

Til toppen