PC skaper enorme skjulte kostander

PC skaper enorme skjulte kostander

IT-bransjen har feilet: Det er fortsatt svindyrt å eie en PC - ti år etter at de store skjulte kostnadene ble avslørt.

Analyseselskapet Gartner kom med sin første Total Cost of Ownership analyse i 1995. Den viste at kostnadene for å drifte hver enkelt PC i en organisasjon var skyhøye.

Til å begynne med ble de høye tallene møtt med endel skepsis, men etterhvert gikk det opp for bransjen at tallene så ut til å stemme sånn nogenlunde.

Og det deprimerende er at IT-bransjen fremdeles ikke har klart å få ned disse kostandene - til tross for 10 års arbeid med brukervennlighet og automatisering.

Gartner har fulgt opp med mange Total Cost of Ownership analyser de siste årene og nå viser en av deres analyser at det er stor forskjell på kostnadene ved drift av enkle og komplekste miljøer. I seg selv er ikke dette noen overaskelse, men det er derimot størrelsen på beløpet og hvor mye det faktisk utgjør i forskjell.

Kostnadene skyter i været når PC-miljøet går fra et enkelt miljø til å bli mer komplekst. IT-avdelinger som må drifte mange programmer, flere operativsystemer og en kombinasjon av mange teknologier klarer ikke å holde kostnadene nede på samme måte som driftsavdelinger med homogene miljøer med færre applikasjoner.

At selve innkjøpsprisen på maskin- og programvaren bare utgjør en mindre andel av den totale kostnaden har blitt en annerkjent sannhet, men denne effekten forsterkes kraftig i komplekse driftsmiljøer.

Ifølge Gartners tall så koster det 5.828 dollar, eller 37.426 kroner, i året å drifte en bedrifts-PC med lav kompleksitet og 10.423 dollar, 66.934 kroner, å drifte en med høy kompleksitet.

Dette er internasjonale tall, men de norske tallene skiller seg ikke vesentlig ut fra disse.

- I miljøer med høy kompleksitet innenfor desktop ligger det på cirka 50-55.000 norske kroner i året og i den nedre delen av kompleksiteten ligger det på 30-35.000 kroner, sier Per Flaata, analytiker i Gartner, til digi.no.

Tallene er fra Gartners referansetestingspraksis i Norge og Norden. Flaata påpeker at de er fra kunder som har valgt å la seg sammenligne med andre og sier at det kanskje kan være en liten utvalgsskjevhet på grunn av det. Han tror også at de som gjør det kanskje har et større fokus på kostnadene enn de som ikke gjør det.

Norge skiller seg på mange måter fra andre land. Vi har en utstrakt geografi og selv små bedrifter med 100 til 200 ansatte kan ofte ha ti eller flere avdelingskontorer rundt om i landet. Dessuten har vi et høyt lønnsnivå, også for de lavtlønnende. Sånn sett skulle man kanskje tro at driftskostnadene i Norge var mye høyere enn i for eksempel USA.

Når tallene for Norge allikevel ikke skiller seg så mye ut, så kan det være et resultat av at norske IT-avdelinger var tidlig ute med å automatisere driften.

- Norge er et land med ganske høy kostnad på arbeidskraft, det gjør kanskje at det har vært mer fokus på automatisering enn andre land, sier Flaata til digi.no.

Allikevel er det fortsatt veldig dyrt å drifte PCer, ifølge Gartners tall.

Til toppen