PC-Systemer i strupen på gigantene

PC-Systemer lanserer nå Rubicon Global og utfordrer verdens ledende programvarehus på ERP-systemer for mellomstore og større bedrifter.

PC-Systemer lanserer nå Rubicon Global og utfordrer verdens ledende programvarehus på ERP-systemer for mellomstore og større bedrifter.

Med Rubicon Global ønsker PC-Systemer å bli en ny aktør i markedet for ERP-systemer for mellomstore og større bedrifter. Produktet lanseres i Oslo onsdag 25. november.

- Kundene får et system som i skalérbarhet og fleksibilitet er fullt på høyde med de største og dyreste systemene i verden. De får et moderne og avansert system som gjør dem mer konkurransedyktige for en lavere kostnad enn konkurrerende systemer. Systemets struktur gjør det enkelt å vedlikeholde for oss, det gir færre feil og lavere kostnader enn for systemer på tradisjonell monopolittisk plattform, skriver administrerende direktør Tom Scharning i PC-Systemer i en pressemelding.

Scharning legger stor vekt på at Rubicon Global som et komponentbasert system gjør det enkelt og raskt og utvikle nye løsninger.

- En avgjørende dimensjon ved moderne systemutvikling er tidsaspektet. Ettersom all basisfunksjonalitet i Rubicon Global er bevart i generiske, lett distribuerbare komponenter, vil nye løsninger raskt kunne bygges opp etter behov. Nettopp tid har vært et stort problem for enkelte leverandører i øvre del av ADB-markedet - kalenderen har ganske enkelt løpt fra utviklerne etter hvert som markedsforutsetningene har endret seg raskere enn deres leveringsevne har kunnet takle, skriver Scharning.

Dermed mener Scharning at PC-Systemer med sitt nye produkt har betydelige fordeler i forhold til eksisterende programvare.

- Tradisjonelt har ADB-markedet for større bedrifter vært preget av tunge systemer med lang implementeringstid, der kostbare konsulenter brukes til å løse opp i trivielle problemområder. Med den nye teknologien kan nå PC-Systemer tilby kraftige, tilpasningsdyktige løsninger i et bredt markedssegment. PC-Systemer anser dette markedssegmentet som overmodent, da det fra før ikke finnes enkle løsninger med sterk funksjonalitet, forklarer Scharning.

Rubicon Global er nå et komplett økonomisystem med moderne funksjonalitet for regnskap, fakturering, logistikk og rapportering. Produktet er også gitt grensesnitt som PC-Systemer mener vil gi meget god funksjonalitet.

- Rubicon Global leveres med skreddersydde roller for bedriftens medarbeidere, et nytt konsept som øker individuell produktivitet, reduserer kompleksitet og gir lavere brukerterskel og dermed reduserte opplæringskostnader. Full utnyttelse av moderne databaseteknologi gir en meget oversiktlig og fleksibel rapporteringsform, der også eksterne verktøy, som Microsoft Excel, kan benyttes som en integrert del, skriver PC-Systemer i pressemeldingen.

digi.no følger opp saken.

Til toppen