PC-Systemer og Micro 80 bryter forlovelsen

Den planlagte fusjonen mellom PC-systemer og Micro80 har gått i vasken etter at det to selskapene ikke kom til enighet om bytteforholdet. Fusjonen skulle etter planen tre ikraft idag.

Den planlagte fusjonen mellom PC-systemer og Micro80 har gått i vasken etter at det to selskapene ikke kom til enighet om bytteforholdet. Fusjonen skulle etter planen tre ikraft idag.

PC-systemer og Micro 80 annonserte allerede 21. mars at de to planla å slå seg sammen. Et forslag til bytteforhold ble på dette tidspunkt presentert, men dette viser seg altså ikke å ha gått gjennom. De to selskapene har i perioden fra 21. mars og frem til i dag foretatt innsyn i hverandres forretningsforhold (due dilligence). Det har tydeligvis fått ledelsen i de to selskapene til å se annerledes på den opprinnelige fusjonsavtalen.

Administrerende direktør i PC-systemer, Per A. Boasson, utelukker likevel ikke en eller annen form for samarbeid.

- Selv om fusjonen er avblåst, kan vi godt dra nytte av et løsere samarbeid med Micro80, sier Boasson til digi.

Når fusjonsplanene ble presentert første gang, ble det understreket at en sammenslåing av PC-systemer og Micro80 ville gi høyere avkastning på investert kapital. De to selskapene skulle sammen bli en stor og viktig aktør på administrative systemer og Windows-teknologi. At fusjonen nå er avblåst betyr at disse drømmene forblir drømmer for de to selskapenes eiere.

- Jeg tror likevel vi skal kunne varte opp med et godt resultat i inneværende år, sier Boasson, som kan vise meget pene første tertialtall for selskapet: 13,7 millioner kroner i resultat før skatt, mot 6,6 millioner ifjor. Omsetningen endte på 27,7 millioner, mot 20, 6 millioner ifjor.

- Vi passerer fjorårets totale resultat i løpet av kort tid, lover Boasson.

Resultat første tertial PC-systemer. (tall i millioner kroner)

Første tertial 1997 Første tertial 1996
Omsetning 27,7 20,6
Driftsresultat 8,5 6,2
Resultat før skatt 13,7 6,6
Til toppen